(C) Mediamagazine

Sloop antennepark Wereldomroep in Zeewolde afgerond

De sloop van het zenderpark in Zeewolde dat in het verleden is gebruikt door de Wereldomroep voor haar uitzendingen via de korte is afgerond.

Ministerie van Defensie

Het antennepark, dat al jaren niet meer gebruikt wordt, zal worden omgebouwd tot een nieuw zenderpark voor het Ministerie van Defensie. Eind vorig jaar werden de plannen voor de ombouw van het antennepark gepresenteerd.

Korte golf

De antennemasten in Zeewolde werden in de periode van 1985 tot en met 2007 gebruikt door de toenmalige uitzendingen van Radio Nederland Wereldomroep op de korte golf. Het terrein bestond uit 17 antennes. De Wereldomroep heeft tot en met 2007 gebruik gemaakt van het zendstation in Zeewolde. In 2012 werd het terrein overgenomen door het Ministerie van Defensie. Deze gaat het terrein de komende periode ombouwen.

Masten

Op het huidige zenderpark staan een aantal masten die gebruikt werden door de toenmalige Wereldomroep. Een aantal van deze masten hebben een hoogte tot 125m.  De sloopwerkzaamheden gingen in februari van dit jaar van start. Inmiddels zijn de antennes ontmanteld en is de grond opgeleverd voor de bouw van nieuwe zendmasten.

Door het Ministerie van Defensie zullen nieuwe antennes worden geplaatst voor communicatie met schepen, vliegtuigen en missiegebieden. Deze antennes zullen een diamantenvorm hebben met een hoogte van 40m.

Terrein

Het zendergebouw op het terrein zal in zijn huidige vorm blijven bestaan en volledig gerenoveerd worden. Op het terrein zal nog een bodemwarmtewisselaar onder de grond geplaatst worden, dit ten behoeve van de koeling van de zenderapparatuur. Het ministerie van Defensie heeft de intentie dit zendstation medio 2020 operationeel in gebruik te nemen.

Video: