Laatste hoogvermogen middengolfzender in Nederland kampt met storing

De middengolfzender van VAHON Hindustani Radio kampt met technische problemen. Hierdoor zijn de uitzendingen van de radiozender via 1566 kHz op de middengolf slechts zeer beperkt te horen.

Hoogvermogen

VAHON Hindustani Radio beschikt over een middengolfzender van 1 KiloWatt en is hiermee de laatste middengolfzender die uitzendt met hoogvermogen in Nederland. Er zijn in Nederland nog veel middengolfzenders actief maar die zender uit met een vermogen tot maximaal 100 Watt. Het zendstation van VAHON Hindustani Radio nabij Den Haag heeft echter te kampen met technische problemen en zendt nu uit met een zeer laag vermogen. Volgens bronnen zou er door de storm van twee weken geleden schade zijn ontstaan aan de antenne.

DAB+

Naast de middengolffrequentie 1566 kHz is de radiozender ook nog te beluisteren via DAB+ in een groot deel van de Randstad op kanaal 8A. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet. Het is nog niet duidelijk wanneer de radiozender weer op vol vermogen kan uitzenden via de middengolf.

Meer schade

VAHON Hindustani Radio is niet de enige middengolfzender met stormschade. Impact AM meldt op haar website dat haar middengolfzender op 1008 kHz door stormschade tijdelijk niet in de lucht is. De radiozender is tijdelijk te horen op 819 kHz. Daarnaast is de radiozender in een deel van de Randstad te beluisteren via DAB+ (kanaal 8B) en wereldwijd via Internet.