Veilingprocedure landelijke radiofrequenties start 7 maart

Op 7 maart start de procedure voor het veilen van negen pakketten voor landelijke commerciële radio. Het gaat om negen pakketten met vergunningen voor FM-radio, gekoppeld aan digitale radio (DAB+). De huidige vergunningen lopen op 1 september 2023 af.

Aanvraag

Geïnteresseerde partijen kunnen vanaf 7 maart 2023 een aanvraag indienen om aan de veiling deel te nemen. De nieuwe vergunningen gelden voor twaalf jaar. Doel van de veiling is te zorgen voor een toekomstbestendige radiomarkt, waarin ook nieuwkomers een kans krijgen. De veiling wordt uitgevoerd door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, in opdracht van het Ministerie van economische Zaken en Klimaat.

De veiling zelf staat medio juli gepland. In augustus 2023 maakt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) bekend wie de vergunningen hebben verkregen, nadat partijen hun winnende bieding(en) hebben betaald.

Regels

Partijen kunnen maximaal drie pakketten verwerven. Daarnaast zijn aan twee pakketten specifieke eisen gesteld. Eén pakket is voornamelijk bedoeld voor nieuws en actualiteiten en een ander pakket voor Nederlandstalige muziek. Een commerciële radiozender met Nederlandstalige muziek heeft een culturele waarde voor de samenleving en bevordert de productie en verspreiding van muziek van eigen bodem. Een commerciële zender met nieuws en actualiteiten draagt naast de publieke nieuwsvoorziening – via de NPO – bij aan ontwikkeling, opinievorming en representatie van de samenleving. Het produceren van nieuws(programma’s) brengt hoge kosten met zich mee waardoor het aannemelijk is dat er zonder clausulering geen commerciële nieuwszender tot stand komt.

De veiling verloopt via internet, met behulp van een elektronisch veilingsysteem. Alle informatie is te vinden op de website van RDI.