Veiling FM vergunningen commerciële radiozenders gaat door

De FM-vergunningen voor landelijke commerciële radiozenders moeten per 1 september 2023 opnieuw worden verdeeld. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vandaag in hoger beroep beslist.

Verdelen

De negen FM-vergunningen voor landelijke commerciële radio-omroep waren geldig tot 1 september 2022. Daarna zou de minister de beschikbare frequentieruimte opnieuw moeten verdelen. Maar vanwege de terugloop van advertentie-inkomsten door de coronamaatregelen heeft de minister in plaats daarvan de vergunningen met drie jaar verlengd.

KINK

KINK was het daar niet mee eens. De radiozender heeft nu geen FM-vergunning en wil juist dat de beschikbare frequentieruimte zo snel mogelijk opnieuw wordt verdeeld zodat zij kan meedingen. De rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 20 juli 2022 het verlengingsbesluit vernietigd. Zeven van de commerciële radio-omroepen die nu een vergunning hebben en de branchevereniging gingen daartegen in hoger beroep. De minister deed dat zelf niet.

Schaarse rechten

Voor het CBb weegt zwaar dat de FM-vergunningen schaarse rechten zijn en daarom een beperkte looptijd hebben. De hoofdregel is dat de vergunningen na die looptijd opnieuw worden verdeeld. Nieuwkomers hebben dan de kans om zo’n vergunning te krijgen. Verlenging van de looptijd van bestaande vergunningen is alleen mogelijk als er een wettelijke uitzonderingssituatie is. Het algemeen economisch belang kan zo’n reden voor verlenging zijn. Het CBb oordeelt dat de minister het algemeen economisch belang niet als reden voor verlenging mocht inroepen. De financiële positie van de landelijke commerciële radiosector is niet zo kwetsbaar dat daarom van een nieuwe verdeling op korte termijn mag worden afgezien.

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak. De vergunningen zullen middels een veiling opnieuw worden verdeeld.

“Blij”

“Wij zijn enorm blij met deze uitspraak voor de luisteraars van KINK”, aldus Jan Hoogesteijn, algemeen directeur van KINK. “De noodverlenging van drie jaar was een ongekende en niet te verdedigen afscherming van de radiomarkt. KINK kijkt uit naar de herverdeling van FM-frequenties in 2023. We gaan uit van een open en transparante veiling waarbij het geluid van KINK een eerlijke kans krijgt op distributie via FM, nog altijd goed voor twee derde van de landelijke beluistering