Vlaamse regering keurt aangepast frequentieplan goed

De Vlaamse regering heeft een aangepast frequentieplan van de Vlaamse minister van Media Sven Gatz goedgekeurd. Dit bericht de media minister op zijn website vandaag.

Vernietiging

Dit aangepaste plan is nodig na de vernietiging door de Raad van State een aantal weken geleden van het frequentieplan van 21 april vorig jaar, omdat 26 frequenties niet voor consultatie waren voorgelegd.

Vervallen frequenties

Het frequentieplan van vorig jaar bestond uit dezelfde frequenties als de vorige frequentieplannen van 2003, 2006 en 2012. Er bestaan echter 26 frequenties die niet opgenomen waren in het frequentieplan van vorig jaar en dus evenmin in die van 2003, 2006 en 2012.

Bijgekomen frequenties

De Raad van State stelde in zijn recente arrest aan dat, in tegenstelling tot wat hij stelde bij de beoordeling van de frequentieplannen van 2003, 2006 en 2012, die 26 frequenties deel hadden moeten uitmaken van de openbare consultatie van het frequentieplan van 2017. Dat was de reden waarom de Raad dit frequentieplan vernietigde.

Herstelbesluit

Het herstelbesluit bevat ook een motivering voor het weglaten van de onbruikbare frequenties. Van die 26 niet opgenomen frequenties blijken er immers 18 niet bruikbaar voor het frequentieplan. Het gaat om redenen van diverse aard, bijvoorbeeld het niet aanvaarden van frequenties bij internationale coördinaties of frequenties met een te laag bruikbaar vermogen.

Acht bruikbare frequenties

In het herstelbesluit werden zo acht wel bruikbare frequenties voor lokale radio-omroeporganisaties toegevoegd aan het frequentieplan: het gaat om frequenties voor Brakel, Ninove, Maaseik, Roeselare, Mol, Sint-Niklaas en twee frequenties voor Tienen. Minister Gatz zal over dit aangepaste frequentieplan een nieuwe publieke raadpleging organiseren.

Met het herstelbesluit wordt tegemoetgekomen aan het vernietigingsarrest van de Raad van State. “Alle radio’s die al beschikken over een erkenning en vergunning kunnen blijven uitzenden, wat dus voor ongeveer 90% van de radio’s het geval is. De overige 10%, waarover aparte juridische geschillen bestaan, zal geval per geval door de Raad van State beslist worden,” zegt de minister.

Sociale media: