Vlaanderen: Raad van State vernietigt radiofrequentieplan

In Vlaanderen heeft De Raad van State heeft het radiofrequentieplan van de Vlaamse regering vernietigd. Commerciële radiozenders reageren ontstemd.

Klachten

Het plan van minister Sven Gatz deelde de frequenties in Vlaanderen opnieuw in. Zo was er plek voor regionale commerciële radiozenders met een thema. Daarnaast werden veel lokale radiofrequenties samengevoegd tot grote pakketten waarvoor lokale radiozenders opnieuw konden inschrijven.

Klachten

In totaal zijn er 41 klachten ingediend over het radiofrequentieplan van de Vlaamse regering. De klachten kwamen zowel van de regionale radiozenders als van de lokale radiozenders. De Raad van State vernietigt met haar uitspraak het hele frequentieplan. Daardoor ontstaat een juridische chaos in het radiolandschap: alle zenders, ook de nationale commerciële radiozenders, hebben eigenlijk geen uitzendrechten meer.

Gevolgen onduidelijk

Wat de concrete gevolgen zijn voor de radiozenders is nog niet duidelijk maar voorlopig kunnen ze blijven uitzenden. “De vernietiging van het frequentieplan heeft niet voor gevolg dat de erkende en vergunde radio’s hun uitzendingen meteen moeten staken. De huidig erkende en vergunde radio’s kunnen gebruik blijven maken van de toegekende zendmogelijkheden, in afwachting van de goedkeuring van een herstelbesluit waarin tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van de Raad van State.”, aldus de Vlaamse overheid.

Sven Gatz

Minister van Media Sven Gatz neemt akte van het arrest van de Raad van State over de vernietiging van het frequentieplan. De minister bekijkt samen met zijn administratie op welke manier er gevolg kan gegeven worden aan dit arrest. Meer informatie is te vinden op de website van de minister.

Ontstemd

De Vlaamse Radiovereniging reageert ontstemd nu de Raad van State het frequentieplan heeft vernietigd. “Complete chaos waarvoor de minister verantwoordelijk is. Hij heeft een bloedbad aangericht. Een herstelbesluit zou enkel uitstel van executie betekenen”, aldus de vereniging tegenover dagblad Nieuwsblad