Voorbereidingen veilen regionale DAB+-capaciteit van start

Demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken) is een marktconsultatie gestart voor het veilen van bovenregionale DAB+-capaciteit. Het gaat om frequentieruimte in de digitale ether in Noordwest en Zuid-Nederland.

31 vergunningen

In totaal worden 31 vergunningen ter veiling aangeboden. Het gaat om capaciteit op enkele bovenregionale DAB+-pakketten die niet gekoppeld is aan een analoge FM of middengolfvergunning.

Bovenregionale capaciteit

Via de vijf bovenregionale kavels zenden momenteel regionale publieke radiozenders, regionale commerciële radiozenders en middengolfzenders uit. Deze radiozenders moeten naast hun uitzendingen via de analoge ether ook uitzendingen verzorgen in de digitale ether. Op elk kavel is ruimte voor 18 radiozenders. In Noord- en Oost Nederland (kavel 6B) en de Randstad (kavel 8A) is de digitale capaciteit vanaf 1 september volledig benut.

Capaciteit

Op drie bovenregionale kavels is naast het doorgeven van genoemde zenders nog digitale capaciteit over. Momenteel is deze capaciteit verdeeld over de bestaande regionale commerciële radiozenders en middengolfzenders. Deze vergunningen zijn echter geldig tot 1 september 2017.

Veilen

De extra capaciteit voor de vergunningsperiode vanaf 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2022 zal door het Ministerie van Economische Zaken worden geveild. Door de frequentieruimte te veilen maken ook nieuwkomers kans op een plekje in de digitale ether.

Procedure

De procedure hiervoor wordt nu ter consultatie aangeboden. Er wordt gebruik gemaakt, indien er meer vraag dan aanbod is, voor een zogenaamde simultane meerrondenveiling. Er zullen drie verschillende veilingen georganiseerd worden om de beschikbare FM- en DAB+-vergunningen te verdelen.

Kavels

In het regionale kavel op kanaal 7A (Noord-Brabant/Limburg) zijn 9 vergunningen beschikbaar. In het regionale kavel in Zeeland en West Noord-Brabant (kanaal 9D-Z) zijn 14 vergunningen beschikbaar en in Noord-West Nederland (kanaal 9D-N) zijn 8 vergunningen beschikbaar.

Meer veilingen in de toekomst

Naast de digitale frequentieruimte bij de regionale DAB+-kavels zal er binnenkort ook één extra landelijk dekkende laag met een gelijke indeling als de regionale kavels in band III worden uitgegeven. Het betreft hier beschikbare frequentieruimte in laag 7. Deze laag wordt als laatste uitgegeven.

Daarnaast wordt er een aantal niet-landelijke analoge vergunningen met daaraan gekoppeld digitale vergunningen geveild. Het betreft hier vergunningen die teruggevallen zijn aan de Staat, dan wel niet verlengd zijn. Het hierbij om vergunningen in onder andere Gelderland en Noord-Holland.

Meer informatie over de consultatie is hier te vinden.