Voorlopig geen nieuwe radiozender op middengolffrequentie Radio 5

Het ziet er naar uit dat er na 1 september geen nieuwe radiozender te horen is op de huidige middengolffrequentie van Radio 5. De Stichting Middengolf had bij het Ministerie van Economische Zaken een verzoek gedaan om per 1 september te gaan uitzenden via deze middengolffrequentie op 747 kHz. Per deze datum verlaat Radio 5 de middengolf en zal vanaf dan nog te horen zijn via onder andere DAB+, kabel en Internet. De Stichting Middengolf had plannen om via de middengolf het programma ‘747Radio Nostalgie’ te gaan uitzenden.

De aanvraag van de Stichting Middengolf voor de middengolffrequentie 747 kHz is echter afgewezen door het Ministerie van Economische Zaken. “747RadioNostalgie denkt dat haar plannen juist precies passen in het besluit van Minister Kamp van Economische Zaken. Daarin wordt gesteld dat middengolffrequenties verdeeld gaan worden op volgorde van binnenkomst aanvraag en dat evenementenuitzendingen mogelijk zijn op de middengolf. Zij het met “lage(re) vermogens” aldus Ruud Poeze van de Stichting Middengolf.

Lager vermogen

747RadioNostalgie wil met aanzienlijk lager vermogen uitzenden dan de grote zendvermogens die in het verleden werden gebruikt, vooral door de NPO. De 747 zal met hoogstens 50 kW worden ingezet. Dat is aanzienlijk minder dan de 200 kW dat nu wordt gebruikt. “Daarmee zijn we nagenoeg landelijk dekkend”, aldus initiatiefnemer Ruud Poeze. “Uiteraard kiezen we voor lager vermogen want anders zijn de kosten nooit meer terug te verdienen”. Poeze: “De minister wil het frequentiebestemmingsplan snel wijzigen. Dat betekent dat we de frequentie snel kunnen krijgen, vanaf 1 september, eventueel eerst met een evenementenvergunning ter overbrugging, ook weer passend in het besluit van Kamp.”

Vivian Boelen, het boegbeeld van 747RadioNostalgie: “Ik ga er vanuit dat we gewoon per 1 september onze doelgroep, 50+, kunnen bedienen op de 747AM”.

Plannen middengolf

De Stichting Middengolf is wel blij met de plannen van het kabinet voor de toekomstige verdeling van de frequenties op middengolf. Het kabinet is voornemens bij de veiling in 2017 van de commerciële etherfrequenties de middengolffrequenties niet meer te veilen. Er is volgens Minister Kamp geen schaarste meer op de middengolf doordat veel radiozenders op de middengolf hun uitzendingen willen gaan staken of al gestopt hebben. Wel hebben diverse partijen aangeven doelgroep-radio te willen maken op de middengolf met laag vermogen en geen behoefte hebben aan FM of DAB+. “In aanvulling hierop is het voornemen om het spectrum in deze band voortaan niet meer te veilen, maar – conform de mogelijkheid die het Frequentiebesluit biedt – vergunningen te verlenen op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Om dit mogelijk te maken wordt een wijzing van het Nationaal Frequentieplan zo snel mogelijk in gang gezet.”,aldus Kamp.

“Eindelijk wordt erkend dat de middengolf anders moet worden behandeld: geen veiling en een veel eenvoudiger verdeling zonder digitaliseringsverplichting. Hierdoor krijgen ook kleine partijen de mogelijkheid (doelgroep)radio te maken.”, aldus voorzitter Ruud Poeze van de Stichting Middengolf.