“Aandeel vrouwen op televisie licht toegenomen in 2021”

Het aandeel vrouwen op televisie is in 2021 toegenomen met een kleine 3 procent ten op zichtte van 2019. In 2021 was het percentage vrouwen op televisie 39,1 procent, in 2019 was dit aandeel 36,6 procent. Dit blijkt uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media.

Non-fictie

Het commissariaat onderzocht de representatie van vrouwen in Nederlandse non-fictie televisieprogramma’s. Dit onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is uitgevoerd, is een herhaling van het onderzoek uit 2019.

Meer vrouwen

Uit het onderzoek blijkt dat er in 2021 vooral meer vrouwen te zien zijn in nieuws- en actualiteitenprogramma’s. Zo nam het aandeel vrouwelijke verslaggevers toe van een kwart in 2019 naar bijna 40 procent in 2021. Ook zijn er meer vrouwen met een professionele deskundigheid in actualiteitenprogramma’s te gast of in nieuwsfragmenten te zien. Het aandeel vrouwelijke deskundigen nam toe van 23,2 procent in 2019 tot 32,0 procent in 2021.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft in 2021 een grote stempel gedrukt op de berichtgeving in nieuws- en actualiteitenprogramma’s. Maar de coronacrisis heeft geen bepalende rol gespeeld in de representatie van vrouwen op televisie. Ook onder deskundigen die over corona spreken, is ongeveer een derde vrouw.

Het onderzoek kan hier worden gedownload.