Aanzienlijke toezichtskosten voor lokale DAB+-frequenties

Geïnteresseerden in de vergunningen voor lokale frequenties in de digitale ether (DAB+) moeten rekening houden met aanzienlijke toezichtskosten.

Aanvraag periode 10 maart van start

Agentschap Telecom gaf vorige week aan dat vanaf 10 maart geïnteresseerden in lokale DAB+-frequenties een aanvraag kunnen indienen. Er kunnen voor 22 zogenaamde allotments, die tezamen een deel van Nederland bedekken, vergunningen worden aangevraagd. Een vergunning in deze zogenaamde ‘laag 6’ is geldig tot en met 31 augustus 2022. Per kanaal kunnen maximaal 12 programma’s ( zes voor lokale publieke stations en zes voor commerciële partijen) worden uitgezonden.

Kosten per vergunninghouder

Aanvragers dienen wel rekening te houden met aanzienlijke toezichtskosten van Agentschap Telecom voor de vergunningen. Zo moet er 633 euro per jaar per vergunning aan uitvoeringskosten worden betaald aan Agentschap Telecom. Dit betekent dat wanneer er op één allotment tien inschrijvingen zijn er per jaar tien maal de 633 euro aan uitvoeringskosten moet worden betaald. Agentschap Telecom heeft inmiddels bevestigd tegenover deze website dat deze kosten per vergunning betaald moeten worden.

Kosten per allotment

Naast de kosten per vergunning moeten er ook per opstelpunt en per kiloWatt vermogen uitvoeringskosten en toezichtskosten betaald worden door de vergunninghouders per allotment. Deze kosten kunnen dus wel verdeeld worden over de vergunninghouders. Een overzicht van de tarieven van Agentschap Telecom vind je hier.

Commerciële (lokale) radiozenders moeten daarnaast ook beschikken over een vergunning van het Commissariaat voor de Media en contracten afsluiten voor het gebruik van muziek in de ether.

Tijdelijk

De kosten kunnen hierdoor oplopen tot meer dan 1000 euro per jaar per vergunninghouder. Daarnaast zijn de vergunningen geldig tot 1 september 2022. Daarna zal er hoogstwaarschijnlijk een definitieve herverdeling van de lokale allotments plaatsvinden. Hierdoor kan het voorkomen dat er opnieuw moet worden geïnvesteerd in antenne’s of andere zendapparatuur omdat voor een bepaalde regio een ander uitzendkanaal wordt aangewezen.

Meer informatie over het aanvragen van lokale frequenties voor DAB+ vind je hier.