ACM: Consumenten en bedrijven mogen eigen modem kiezen

Consumenten en bedrijven mogen hun eigen modems en routers aansluiten op het netwerk van hun telecomaanbieder. Dit bericht Autoriteit Consument & Markt (ACM) op haar website. De nieuwe regeling treedt over zes maanden werking.

Toezichthouder

De mogelijkheid om zelf te kunnen kiezen voor een modem is vastgelegd in Europese regels. De ACM is aangewezen als toezichthouder op deze regels. Met de beleidsregel Handhaving Besluit Eindapparaten van de Autoriteit Consument & Markt  geeft de ACM duidelijkheid over haar uitleg van de regels. Zo maakt de ACM duidelijk aan telecomaanbieders en consumenten over welk deel de telecomaanbieder zeggenschap heeft en voor welk deel vrije keuze van de consument geldt. Ook geeft de ACM aan welke informatie de telecomaanbieder moet publiceren zodat geschikte eindapparaten op de markt kunnen worden gebracht en consumenten deze daadwerkelijk kunnen aansluiten.

Eigen apparatuur

Sommige gebruikers sluiten graag hun eigen modem of router aan om het beheer van persoonlijke gegevens en het gegevensverkeer van andere eindapparaten, zoals slimme apparaten, zelf te controleren. De keuzevrijheid voor gebruikers zorgt ervoor dat de concurrentie en de innovatie op de markt van deze apparaten wordt gestimuleerd. Vrije keuze van modems en routers draagt bij aan lagere overstapdrempels voor consumenten, omdat ze dan in veel gevallen hun eigen modem kunnen meenemen naar een nieuwe telecomaanbieder. De consument mag een eigen modem kiezen, maar mag ook het modem van de aanbieder gebruiken. De telecomaanbieder mag bij netwerkverstoringen die het gevolg zijn van ondeugdelijke apparatuur natuurlijk wel ingrijpen.

Beleidsregels

Bij het opstellen van de beleidsregel heeft de ACM gekeken naar de mogelijke gevolgen voor onder meer de kwaliteit van het netwerk en beveiligingsaspecten. Er is uitvoerig overleg gepleegd met (markt)partijen en ook gekeken naar andere landen, waaronder Duitsland, waar al langer sprake is van vrije modemkeuze.

Zes maanden

De beleidsregel is vandaag gepubliceerd en treedt zes maanden na deze publicatie in werking. Dit geeft de internetproviders de kans om de benodigde processen in te richten en informatievoorziening op orde te brengen zodat eindgebruikers dan uiteindelijk hun eigen modems en routers kunnen kiezen en aansluiten. Dit betekent dat vanaf medio volgend jaar de mogelijkheid voor de installatie van een eigen modem verplicht wordt.

KPN

Onder andere aanbieder KPN biedt overigens al sinds eind maart van het vorige jaar de mogelijkheid om een eigen modem te gebruiken op het netwerk van de aanbieder.

Meer informatie op de website van ACM.