ACM leverde maatschappij ongeveer 1 miljard euro op in 2017

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft in het jaar 2017 goede resultaten geboekt voor consumenten, overheden en het bedrijfsleven. Alles bij elkaar leverde de ACM de maatschappij zo’n 1 miljard euro op in 2017. Dit bericht ACM in haar jaarverslag over 2017.

Met ingrepen in gereguleerde sectoren zoals telecom, post en energie bevorderde de autoriteit de concurrentie. De ACM heeft ook resultaten geboekt in nationale en internationale samenwerking.

Regulering telecom en post

Analyses van de markten van telecom en post leidden tot besluiten waarmee de concurrentie in deze sectoren werd verbeterd. Zo nam de ACM besluiten over maximumtarieven die telefonieaanbieders elkaar in rekening mogen brengen voor het doorverbinden naar elkaars gebruikers. Soms verminderde de autoriteit eerder opgelegde verplichtingen, zoals voor vaste telefonie.

Communicatie

Met een campagne waarschuwde de ACM consumenten voor impulsaankopen via sociale media zoals Facebook en Instagram. Consumenten vinden steeds beter hun weg naar de voorlichting, tools, voorbeeldbrieven en stappenplannen op Consuwijzer.nl. Uit een klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat ook het contact met ConsuWijzer goed helpt om zelf actie te ondernemen tegen oneerlijke handelspraktijken.

Ruim 1 miljard bespaard

Jaarlijks berekent de autoriteit hoeveel euro consumenten ongeveer hebben bespaard door ingrepen in de markt. Het betreft een goed onderbouwde schatting. Over 2017 heeft het werk van de ACM ruim 1 miljard euro voor consumenten opgeleverd. Dit bedrag bestaat uit 290 miljoen euro voor werkzaamheden die in 2017 zijn afgerond en 740 miljoen euro voor werkzaamheden uit voorgaande jaren, waarvan de impact in 2017 voortduurde.