ACM: NPO overtreedt regels voor plaatsen cookies

npo(Update) De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld dat de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) de regels voor het plaatsen van cookies overtreedt.

Dit bericht de ACM in een persbericht. De NPO heeft inmiddels aangegeven het cookiebeleid te gaan aanpassen.

 

Last onder dwangsom
Op verschillende websites die de NPO beheert plaatst de NPO cookies bij gebruikers zonder dat zij daarover voldoende zijn geïnformeerd en zonder dat zij daarvoor op de juiste wijze toestemming hebben gegeven. Hiermee overtreedt de NPO de regels rondom het plaatsen van cookies uit de Telecommunicatiewet. Om de NPO te dwingen tot aanpassingen legt ACM een last onder dwangsom op. Als de NPO niet binnen vier weken de vereiste verbeteringen doorvoert, moet zij een dwangsom betalen van EUR 25.000 per week tot een maximum van EUR 125.000. Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Het plaatsen van cookies zonder de gebruiker te informeren en zonder toestemming mag niet. ACM treedt hiertegen op. Zij is met haar handhaving begonnen bij overheidswebsites, zoals van de NPO, vanwege hun voorbeeldfunctie.”

Geen gewenst resultaat
ACM heeft de NPO de afgelopen maanden diverse malen in de gelegenheid gesteld haar websites op de genoemde punten aan te passen en daarmee aan de regels te voldoen. Hierbij heeft ACM al rekening gehouden met de verruiming van de cookiewet die nu in de Tweede Kamer in behandeling is. Aangezien dit tot nu toe niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, legt ACM nu een last onder dwangsom op. ACM heeft nauw samengewerkt met het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), aangezien beide toezichthouders aanvullende bevoegdheden hebben om op te treden tegen cookies. De bevoegdheden van ACM gaan over het plaatsen van cookies: het informeren en het al dan niet verkrijgen van toestemming. Dit is ook waarvoor ACM nu deze last oplegt. Het CBP gaat over de verwerking van de persoonsgegevens die via de cookies worden verzameld.

Cookiemuur
ACM (toen nog OPTA) heeft in 2012 brieven gestuurd naar een groot aantal overheidswebsites of websites die aan de overheid gelieerd zijn over de naleving van de cookiewet. Volgens de toezichthouder was het belangrijk dat deze websites het goede voorbeeld zouden geven wat betreft de naleving van de regels. Om aan de regels te voldoen heeft de NPO toen gekozen voor het plaatsen van een ‘cookiemuur’, waarmee alleen gebruikers werden toegelaten die hadden ingestemd met het plaatsen van cookies. Dit veroorzaakte een onwenselijk situatie omdat gebruikers alleen een publieke website als www.uitzendinggemist.nl konden gebruiken als ze hun persoonsgegevens wilden afstaan. Onder politieke druk en door het gezamenlijk optrekken van ACM en CBP is de cookiemuur vervangen door een cookiebanner die meer keuzes biedt voor gebruikers maar die helaas niet op alle punten voldoet aan de eisen die de wet stelt.

NPO past cookiebeleid aan
De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) gaat het cookiebeleid voor zijn websites aanpassen. Bezoekers worden straks beter geïnformeerd over wat voor soort cookies worden achtergelaten bij een bezoek aan de sites. De NPO zegt dat de wijzigingen uiterlijk 15 augustus zijn doorgevoerd. Wat de wijzigingen precies inhouden en of die voor het CBP en de ACM ver genoeg gaan, is niet duidelijk.