Agentschap Telecom stelt toekomst evenementenzenders ter discussie

Agentschap Telecom vraagt zich af in hoeverre de uitgifte van vergunningen voor tijdelijke evenementenzenders in de huidige vorm kan blijven bestaan. Dit schrijft de toezichthouder in haar jaarverslag ‘De Staat van de Ether 2018’.

Tijdelijke vergunning

Al enige jaren is het mogelijk om op tijdelijke basis een uitzendvergunning te verkrijgen van Agentschap Telecom voor onder andere FM en middengolf. Hiermee is het mogelijk om verslag te doen via de radio van een evenement. Vooral tijdens feestdagen zijn dit soort vergunningen populair.

Inspecties

Agentschap Telecom voert inspecties uit om na te gaan of de vergunninghouder van de evenementenvergunningen zich wel houdt aan de regels in de vergunning. Vorig jaar gaf Agentschap Telecom al aan dat er een groot aantal overtredingen waren geconstateerd in 2017 en ook in 2018 bleken veel zenders en antennes
niet op orde.

Overtredingen

Uit inspecties die we uitvoeren bij evenementenzenders blijkt echter dat nog driekwart van deze vergunningshouders een of meerdere overtredingen begaat, zoals het overschrijden van het zendvermogen. In veel gevallen blijkt sprake te zijn van het bewust overtreden van de regels.”, aldus Agentschap Telecom.

Toekomst

Agentschap Telecom vraagt zich vraag af “in hoeverre de uitgifte van vergunningen voor tijdelijke evenementenzenders in deze vorm kan blijven bestaan.

Samenwerking

Als speerpunt voor dit jaar heeft Agentschap Telecom aangegeven de samenwerking met de omroepsector te willen verbeteren.  “Agentschap Telecom hecht aan een goede relatie met de omroepsector. Daarom is het agentschap met alle betrokken partijen in gesprek. Dit heeft nog niet tot die gewenste goede relatie geleid. Eind 2018 is daarover een motie ingediend door Kamerleden Weverling en Sjoerdsma. Hierin wordt het agentschap gevraagd te komen tot een dialoog met de relevante marktpartijen om de relatie tussen de radiosector en Agentschap Telecom te verbeteren. Voor het agentschap is dat een belangrijk speerpunt in 2019.“, aldus de toezichthouder.

Het gehele jaarverslag vind je hier.