AT: Veel overtredingen bij evenementenvergunningen

Agentschap Telecom (AT) heeft veel overtredingen geconstateerd bij het gebruik van zogenaamde evenementenvergunningen. Dit blijkt uit het jaarverslag van het agentschap over 2017: Staat van de ether.

Meer vergunningen

Evenementenvergunningen kunnen bij Agentschap Telecom worden aangevraagd voor uitzendingen van een korte periode op FM of middengolf. Hierbij kan een radiozender worden ingezet om een bepaald evenement te ondersteunen. In 2017 is het aantal evenementenvergunningen dat is aangevraagd wederom gestegen. De aanvragen komen vooral uit de noordoostelijke provincies, met Overijssel als absolute koploper.

Overtredingen

Agentschap Telecom doet ook onderzoek of de vergunningen volgens de opgelegde voorwaarden worden gebruikt. “Vanuit het toezicht is vooral aandacht besteed aan het naleven van de technische vergunningvoorschriften, zoals het uit te zenden vermogen. Daarnaast grijpt het agentschap in bij heruitzending via een andere zendinstallatie.”, aldus Agentschap Telecom.

Inspecties

In 2017 zijn er 27 inspecties uitgevoerd bij evenementenvergunningen door het agentschap. In 63 procent van de gevallen was er iets mis met het naleven van de voorschriften. Bij deze 17 zenders heeft het agentschap in totaal 22 afkeuringsgronden gevonden.

Zo werd 14 keer het zendvermogen overschreden, werd 5 keer het zogenaamde spectrummasker overschreden en werd 2 keer van een afwijkende antennelocatie uitgezonden.

Jaarverslag

Het gehele jaarverslag van Agentschap Telecom over 2017: Staat van de ether, vind je hier.