Middengolfzender Radio Monique uit de lucht

Radio Monique is momenteel niet te ontvangen via de middengolffrequentie op 918 kHz. De radiozender heeft het verplaatsen van haar middengolfzender niet gemeld aan de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), voorheen beter bekend als Agentschap Telecom.

Verhuizing

Radio Monique heeft haar middengolfzender in Velsen-Noord onlangs “enkele honderden” meters verplaatst en heeft deze verplaatsing niet doorgegeven aan de RDI. Een geldige vergunning ontbreekt nu en derhalve is de zender uitgezet. “Helaas staat onze Middengolf-zender in Velsen-Noord uit. De RDI heeft ons er op gewezen dat door het verplaatsen van onze zendmast met enkele hon derden meters we officieel vanaf een ander adres uitzenden. Hierdoor is ons bereik sterk verbeterd, maar is de vergunning helaas niet meer geldig“, aldus de radiozender.

De radiozender hoopt binnenkort weer terug te keren op de middengolffrequentie 918 kHz. De radiozender blijft te beluisteren via Internet.