Agentschap Telecom vanaf nu Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Sinds 1 januari heeft Agentschap Telecom een nieuwe naam gekregen: Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Een naam die volgens de overheidsdienst beter past bij ons veranderende takenpakket in deze snel digitaliserende samenleving.

Nieuwe naam

Inspecteur-generaal Angeline van Dijk: “Als Rijksinspectie Digitale Infrastructuur behouden we onze huidige taken. Met de professionele en betrouwbare dienstverlening die men van ons gewend is. Maar we zien ook dat ons takenpakket de laatste jaren groeit, met name op het gebied van digitale beschikbaarheid en veiligheid. Zo houden we intensiever toezicht op telecom- en cybersecurity, op de digitale veiligheid van (slimme) apparaten, maar ook op bijvoorbeeld elektronische vertrouwensdiensten en ruimtevaart. Bij deze maatschappelijke opgave past een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe naam. Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) – in het Engels: Dutch Authority for Digital Infrastructure – dekt de lading van ons werk beter dan Agentschap Telecom.

Meer informatie: www.rdi.nl

Video: