AT: Meer controle op FM-uitzendingen lokale omroepen

lokaleomroepHet Agentschap Telecom gaat dit jaar meer controle uitoefenen op de FM-uitzendingen van lokale omroepen in Nederland. Aanleiding hiervoor is een steekproef die het Agentschap Telecom in 2013 uitvoerde bij tien lokale omroepen in Gelderland.

 

Tijdens dit project zijn de zenders van tien lokale omroepen in de provincie Gelderland gecontroleerd op naleving van de voorschriften en beperkingen uit de vergunning. Alle controles hebben onaangekondigd plaatsgevonden. Bij zeven van de elf gekeurde zenders zijn overtredingen geconstateerd. De overtredingen zagen toe op een te hoog uitgestraald zendvermogen (zes keer), een onjuiste antenneconstructie (vier keer), een onjuiste antennerichting (drie keer) en een te grote frequentiezwaai (twee keer). Deze gegevens zijn afkomstig uit het jaarverslag van het Agentschap Telecom: Staat van de ether 2013.

“Deze resultaten zijn voor het Agentschap Telecom aanleiding geweest voor voortzetting en uitbreiding van de inspecties op lokale omroepen in de rest van Nederland. Bij inspecties in 2009, 2010 en 2013 bleken respectievelijk 70%, 50% en ruim 75% van de lokale oproepzenders niet aan de technische eisen te voldoen. De onregelmatigheden hadden voornamelijk betrekking op een te hoog ERP-zendvermogen, een afwijkende antennerichting en een te breed spectrummasker.”, aldus het Agentschap Telecom. Inmiddels hebben alle lokale omroepen een brief gehad van het Agentschap Telecom over bovengenoemde controles die gaan plaatsvinden.