AT: Mobiele bereikbaarheid 112 goed

De bereikbaarheid van het alarmnummer 1-1-2 met de mobiele telefoon is in Nederland heel goed. Uit onderzoek van Agentschap Telecom blijkt dat 99% van de oproepen door heel het land, slaagt.  Bij de oproepen waar het niet lukte was er vaak sprake van technische beperkingen die ervoor zorgden dat er geen contact mogelijk was, zoals bijvoorbeeld vlak bij grote hoge gebouwen of veel bomen.

Agentschap en TNO hebben onderzoek uitgevoerd

Agentschap Telecom heeft samen met TNO onderzoek uitgevoerd naar de mobiele bereikbaarheid van 1-1-2 in Nederland. Dit gebeurde in opdracht van de Minister van Economische Zaken. In 2014 waren er geluiden dat mensen met hun mobiele telefoon het alarmnummer niet konden bereiken. Om de slaagkans van 1-1-2 oproepen te vergroten is jaren geleden een aantal extra maatregelen ingebouwd. Wanneer een telefoontje naar 1-1-2 niet lukt bij je eigen netwerk, wordt dit door een van de andere operators uitgevoerd. Ook als je geen abonnement bij die provider hebt. Daarom slaagt een oproep naar 112 ook zonder simkaart. Voor het onderzoek naar de bereikbaarheid van 1-1-2 zijn er begin 2015 bijna 12.000 testoproepen gedaan naar dit alarmnummer. Dit gebeurde met vier telefoons, drie met SIM kaarten van de grootste providers, en één toestel had geen SIM kaart. Van al die oproepen is slechts één procent niet geslaagd.

Bij een klein aantal van die oproepen duurde het langer voordat de verbinding tot stand kwam, soms wel tot 15 seconden en langer. Dit kwam omdat het toestel standaard op internet gebruik staat voorgeprogrammeerd, en het daardoor langer duurt voordat het is overgeschakeld naar het spraaknetwerk. Bij de beller die dit niet weet, kan dit het gevoel geven dat de oproep niet tot stand komt. In 1% van de gevallen duurt het daardoor iets langer voordat de mobiele verbinding met het alarmnummer tot stand komt.

Uit het onderzoek van Agentschap Telecom is ook gebleken dat op 98,7% van de oppervlakte van Nederland succesvol met 1-1-2 kan worden gebeld. Op 1,3% van het land is er minder dan 99% kans op bereikbaarheid van het alarmnummer is. Hierin liggen 20 woonkernen, verspreid over heel Nederland. Dit wil niet zeggen dat 1-1-2 in die kernen helemaal niet bereikbaar is, maar dat de verbinding eerder kan mislukken dan in andere gebieden. Bellen met een vaste lijn is altijd de beste manier om 1-1-2 te bereiken. Het rapport is te downloaden via de website van het Agentschap Telecom.

Geen 112

Diverse regionale omroepen hebben in 2014 meldpunten geopend voor de slechte mobiele bereikbaarheid van het alarmnummer 112 onder de titel ‘Meldpunt Geen 112’. Omroep Gelderland, RTV Noord, RTV Drenthe en Omroep Zeeland ontvingen elk honderden meldingen van slechte mobiele bereikbaarheid. De klachten zijn gebundeld aangeboden aan de Tweede Kamer. Door de Tweede Kamer zijn er Kamervragen gesteld over de slechte bereikbaarheid van het alarmnummer. Minister Kamp van Economische Zaken heeft het onderzoek aangeboden aan de Tweede Kamer. De Kamer zal het rapport op 30 april bespreken.