Autoriteit Consument en Markt kan van start

nmaoptaDe nieuwe toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat per 1 april 2013 van start. De Eerste Kamer stemde vandaag in met een wetsvoorstel van minister Kamp van Economische Zaken (EZ) in de Eerste Kamer, dat de wettelijke basis legt voor de nieuwe toezichthouder.

De ACM ontstaat uit de samenvoeging van de Consumentenautoriteit, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De Tweede Kamer stemde in oktober 2012 al in met het wetsvoorstel.

‘Eén toezichthouder kan slagvaardiger functioneren omdat kennis en kunde op het gebied van markttoezicht beter kan worden ingezet,’aldus minister Kamp. ‘De belangen van consumenten worden zo nog beter bewaakt.’ De samenvoeging draagt bij aan een besparing van 7,4 miljoen euro per jaar.

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de instellingswet waarin onder andere de onafhankelijkheid van de ACM wordt vastgelegd. Dankzij het akkoord kan de ACM op korte termijn van start. Naast de instellingswet is er nog een wet nodig waarin de vereenvoudiging en stroomlijning van procedures en bevoegdheden worden geregeld. Dat wetsvoorstel wordt dit voorjaar naar de Tweede Kamer gestuurd en treedt naar verwachting in 2014 in werking.