B&W Breda: BredaNU nieuwe lokalo

lokaleomroepHet college van B&W van Breda stelt de gemeenteraad van deze gemeente voor het Commissariaat voor de Media te adviseren de Stichting BredaNu aan te wijzen tot nieuwe lokale publieke omroep van de gemeente Breda. Dit bericht de gemeente op haar website.

Op 21 april 2013 loopt de huidige zendtijdtoewijzing (door het CvdM) aan de Bredase Radio en Televisie Stichting (BRTS) af. Het Commissariaat voor de Media neemt het uiteindelijke besluit.

Twee Bredase instellingen, Stichting BredaNu en de BRTS hebben bij het commissariaat een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor lokale omroep voor de komende vijf jaar. De BRTS bestaat sinds 1982 en heeft jarenlange omroepervaring. Stichting BredaNu is een jonge nieuwe organisatie.

Het Commissariaat voor de Media heeft de gemeenteraad advies gevraagd of beide media-instellingen ook representatief zijn voor de stromingen in de gemeente Breda op maatschappelijk, cultureel, en geestelijk gebied. Daarvoor hebben beide instellingen een zogenoemd programmabeleidbepalend orgaan (pbo). De leden van het pbo vertegenwoordigen een stroming binnen de gemeente, zoals cultuur en kunst, werkgevers, sport en recreatie, ouderen, etnische en culturele minderheden. Conclusie luidt dat beide organisaties representatief zijn. Wel is het college van mening dat het pbo van BredaNU een breder aantal stromingen vertegenwoordigt en zo als meer representatief beschouwd moet worden.

Beide instellingen hebben een beleidsplan ingediend. Het beleidsplan van deBRTS concentreert zich met name op het optimaliseren van radio en televisie en de kabelkrant, met het maatschappelijk belang voorop. Het beleidsplan van BredaNu gaat uit van verbindingen leggen tussen tv, radio en online.

Wanneer meerdere instellingen aan de voorwaarden voldoen, stelt de Mediawet het samengaan tussen de instellingen te bevorderen. Ondanks meerdere gesprekken is door beide aanvragers geconcludeerd dat de verschillen tussen beide organisaties niet overbrugbaar waren. Het is dan vervolgens aan de gemeenteraad in de richting van het commissariaat om een advies uit te brengen over de zendmachtiging.

De beide instellingen zijn op een aantal kenmerken met elkaar vergeleken om een gemotiveerde voorkeur uit te kunnen spreken, zijnde de samenstelling van het pbo, lokale inbedding en vertrouwen in de continuïteit van de organisatie, de financiën, de organisatiestructuur en de media-innovatie.

Selçuk Akinci, wethouder van Cultuur: “Wanneer beide media-instellingen voldoen aan de gestelde voorwaarden en wanneer samenwerking niet lukt, moeten wij de vraag beantwoorden wie onze inwoners het beste van dienst kan zijn met een gevarieerd lokaal programma-aanbod. En dan stellen wij voor te kiezen voor de Stichting BredaNu. Een jonge organisatie die zich weliswaar nog moet bewijzen, maar waarbij het enthousiasme en de visie een nieuw elan kan geven aan het Bredase medialandschap. Dat zal een teleurstelling zijn voor de vrijwilligers van de BRTS. Ik vraag dan ook nadrukkelijk aan de nieuwe omroep BredaNu om de medewerkers van de BRTS een plek te geven in de nieuwe organisatie, voor zover dit past in hun visie en beleidsplan.” (Gemeente Breda)