Betere geluidskwaliteit voor regionale radiozenders via DAB+

De geluidskwaliteit van de regionale radiozenders in de digitale ether (DAB+) wordt de komende periode verbeterd. Dit bericht de overkoepelende organisatie van publieke regionale radiozenders
, de stichting Regionale Publieke Omroep (RPO).

Herindeling

In de komende maand worden de digitale etherindeling voor regionale publieke en commerciële radiozenders opnieuw ingedeeld. Regionale publieke en regionale commerciële radiozenders krijgen de komende maanden een uitzendgebied op DAB+ dat beter past bij hun regio. Daarnaast zijn er nieuwe internationale afspraken gemaakt waardoor bepaalde frequenties niet meer beschikbaar zijn voor Nederland. Tevens komt er extra digitale capaciteit vrij in de Randstad. De nieuwe indeling per kavel vind je hier.

Nieuwe kanalen

Om de nieuwe indeling mogelijk te maken zullen de regionale netwerken van frequentie veranderen.  Inmiddels hebben de eerste verhuizingen hiervoor plaatsgevonden. In de periode tot 1 september zal het regionale netwerk in de digitale ether verder worden aangepast. De nieuwe indeling vind je hier.

Verbetering geluidskwaliteit

Door de vernieuwing van de DAB-ontvangst gaat de audiokwaliteit in veel regio’s omhoog. Waar in het oosten en het zuiden van Nederland de uitzendkwaliteit 64kbps was, wordt dat overal verbeterd naar 96kbps. In de randstad was de uitzendkwaliteit al 96kbps.

Dekking

In de meeste verzorgingsgebieden gaat de dekking omhoog. De dekking is nog niet gelijk aan die van de FM. “De regionale publieke omroep heeft die ambitie wel, maar door de verplichting om samen met commerciële partijen de netwerken te realiseren waar publieke omroepen de luisteraars mee bereiken maakt is dit nu onhaalbaar“, aldus de stichting RPO.

Complexe organisatie

Broadcast Partners werkt aan de overgang naar de nieuwe netwerken. Dit is een complexe operatie. Meer dan veertig zendmasten moeten – vaak op grote hoogte – worden aangepast. Soms verandert alleen het kanaal maar vaak ook de zendinstallatie. Ongewisse levertijden, weersomstandigheden en andere factoren maken de uitvoering onzeker. Er wordt naar gestreefd de verandering voor 1 september af te ronden. De regionale omroepen informeren zelf hun publiek over de veranderingen.