Ministerie EZK: Extra DAB+-capaciteit in de Randstad

Er komt extra DAB+-capaciteit beschikbaar in de Randstad door een efficiëntere indeling van de etherruimte voor digitale radio.
Dit bericht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Taskforce

De overheid en betrokken marktpartijen zijn al enige tijd bezig om te komen tot een betere en efficiëntere indeling van de capaciteit voor DAB+. In december 2017 is een Taskforce Radio opgericht om een alternatieve indeling van het digitale spectrum te onderzoeken. Taskforce Radio heeft in april vorig jaar een eindrapport opgeleverd waarbij de capaciteit voor DAB+ op een andere manier is ingedeeld.

Verhuizing

Regionale publieke en regionale commerciële radiozenders krijgen in de toekomst een uitzendgebied op DAB+ dat beter past bij hun regio. In het voorstel van Taskforce Radio gaan de regionale radiozenders grotendeels gebruik maken van frequenties die nu nog in handen zijn van de commerciële aanbieder MTVNL. Aanbieder MTVNL krijgt op haar beurt een landelijk dekkend netwerk op kanaal 7D. Alleen in Zeeland zal er gebruik worden gemaakt van kanaal 9A.

Daarnaast ontstaat er een extra laag voor landelijke commerciële radio en een extra digitale laag in de Randstad. Voor een snelle uitvoering van deze plannen is de medewerking van de commerciële aanbieder MTVNL vereist.

Verlenging

Inmiddels is de consultatie gestart voor het verlengen van de vergunning van MTVNL met vier jaar: tot 31 augustus 2028. Met de verlenging van de vergunning van MTVNL met vier jaar hoopt de overheid medewerking te verkrijgen van MTVNL voor de nieuwe indeling van het DAB+-spectrum. Indien MTVNL niet zou meewerken zouden de plannen van het Taskforce een aantal jaren vertraging oplopen aangezien de huidige vergunning loopt tot 16 februari 2024.

Digitaliseringsplan

Voor de verlenging zal MTVNL wel een een aantal voorwaarden moeten voldoen. MTVNL heeft een digitaliseringsplan ingediend met wat de exploitant de komende jaren van plan is om te doen om met haar digitale ethercapaciteit. Onderzoeksbureau KWINK heeft dit plan beoordeeld en goedgekeurd. Wel is het ministerie voornemens de uitrolverplichting strenger te maken voor MTVNL. Zo MTVNL vanaf september 2024 60% outdoor dekking hebben en 50% indoor. Vanaf september 2026 moet dit gegroeid zijn naar minimaal 75% outdoor en 60% indoor.

Niet rendabel

Overigens is het MTVNL nog niet gelukt de exploitatie van haar huidige DAB+-netwerk rendabel te maken. “Op dit moment is minder dan een vijfde van de beschikbare capaciteit verhuurd. Zowel MTV NL zelf als overige geïnterviewde marktpartijen zien op dit moment onvoldoende geïnteresseerde partijen in de markt om de volledige capaciteit te benutten. De business case is op dit moment niet rendabel.“, aldus het ministerie.

Extra laag

Door de nieuwe indeling ontstaat er volgens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een extra digitale laag voor DAB+ in de Randstad. Deze laag kan ingezet worden om radiozenders die geïnteresseerd zijn op DAB+ uit te zenden ook de mogelijkheid te geven de digitale stap te maken. De vergunning voor de digitale laag zal te zijner tijd “op afroep” worden verdeeld.