Consultatie gestart voor uitbreiding capaciteit DAB+

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een consultatie gestart om de capaciteit voor digitale radio via de ether (DAB+) uit te breiden.Hiervoor is een wijziging nodig van het Nationaal Frequentieplan 2014.

Uitbreiding capaciteit

De overheid en betrokken marktpartijen zijn al enige tijd bezig om te komen tot een betere en efficiëntere indeling van de capaciteit voor DAB+. In december 2017 is een Taskforce Radio opgericht om een alternatieve indeling van het digitale spectrum te onderzoeken. Taskforce Radio heeft in april vorig jaar een eindrapport opgeleverd waarbij de capaciteit voor DAB+ op een andere manier is ingedeeld.

Regionale partijen

Regionale publieke en regionale commerciële radiozenders krijgen in de toekomst een uitzendgebied op DAB+ dat beter past bij hun regio. In het voorstel van Taskforce Radio gaan de regionale radiozenders grotendeels gebruik maken van frequenties die nu nog in handen zijn van de commerciële aanbieder MTVNL.“Regionale partijen krijgen (op termijn) een nieuw ingedeelde regionale laag. Vergunninghouder MTVNL en de niet-landelijke publieke en commerciële vergunninghouders zullen in grote lijnen van frequentielagen wisselen“, aldus het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

MTVNL

Aanbieder MTVNL krijgt op haar beurt een landelijk dekkend netwerk op kanaal 7D. Alleen in Zeeland zal er gebruik worden gemaakt van kanaal 9A. “Kanaal 7D heeft geen dekking in de provincie Zeeland, omdat hierover nog geen overeenstemming is bereikt met de buurlanden“, aldus het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Landelijke commerciële radiozenders

Voor landelijke commerciële radiozenders komt er een nieuw landelijk dekkend netwerk (laag 7) op kanaal 9C. De overheid is voornemens de capaciteit voor dit netwerk aan het eind van dit jaar te gaan veilen onder geïnteresseerde partijen.

Internationale coördinatie

Nog niet alle voorstellen zijn gecoördineerd met de omringende landen. “Nederland beschikt nu nog niet over alle frequentierechten binnen deze banden, maar is hierover wel in gesprek met de buurlanden. Indien nodig kunnen nadere voorwaarden aan de vergunning worden verbonden“,aldus het ministerie.

Consultatie

Voor de wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een consultatie gestart. De consultatie vind je hier en reageren kan tot 9 juli.