Taskforce levert eindrapport herindeling DAB+-capaciteit op

Na bijna een jaar vertraging heeft een taskforce haar eindrapport voor de herindeling van DAB+-capaciteit in Nederland. Het rapport is inmiddels opgeleverd aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Taskforce

Eind 2017 maakte het Ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend dat er een speciale taskforce is opgericht om de indeling van de frequentieruimte voor DAB+ te optimaliseren. Het ministerie reageerde hiermee op het verbeterplan dat zenderexploitant Broadcast Partners eerder publiceerde. De uitkomsten van de taskforce zouden in mei vorig jaar al klaar moeten zijn. Onder andere de zogenaamde ‘omstelkosten’ hebben gezorgd voor enige vertraging.

Scenario’s

De taskforce heeft vier scenario’s onderzocht om te komen tot een efficiëntere indeling van de digitale ethercapaciteit (DAB+) in Nederland. Bij deze scenario’s is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen uit de omroepsector. Vooral de regionale publieke- en commerciële radiozenders hebben aangegeven dat in de huidige situatie hun uitzendgebied via DAB+ niet goed overeenkomt met het verzorgingsgebied van de omroepen zelf. Twee van deze scenario’s zijn verder uitgewerkt.

Keuze

In het scenario dat uiteindelijk is gekozen gaan de regionale radiozenders hun kavels ruilen met de commerciële netwerkaanbieder MTVNL. Door deze ruil komt er extra capaciteit vrij om een landelijk netwerk uit te rollen voor commerciële radio (de zogenaamde laag 7). Eerder nog zou deze laag worden verdeeld in diverse regionale netwerken. Dat scenario is nu van de baan.

Omschakelen

Het zal nog enige tijd gaan duren alvorens het gehele plan ten uitvoer is gebracht. De uitvoering zal onder andere afhangen van de internationale coördinatie van frequenties. De verwachting is wel dat er vanaf 2020 een start kan worden gemaakt met de uitgifte van de landelijke DAB+-capaciteit via laag 7.

Rapport

Het gehele rapport van de Taskforce Radio is hier te lezen