Omstelkosten zorgen voor vertraging bij taskforce DAB+

De taskforce die onderzoek doet naar een betere indeling van de digitale radiocapaciteit in de ether (DAB+) kan voorlopig nog geen eindrapport opleveren. De zogenaamde ‘omstelkosten’ zorgen ervoor dat de taskforce nog geen eindrapport kan opleveren aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Taskforce

Eind vorig jaar maakte het Ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend dat er een speciale taskforce is opgericht om de indeling van de frequentieruimte voor DAB+ te optimaliseren. Het ministerie reageerde hiermee op het verbeterplan dat zenderexploitant Broadcast Partners eerder vorig jaar publiceerde.

Scenario’s

Eerder was al naar buiten gekomen dat dat er een tweetal scenario’s zijn uitgewerkt voor een efficiëntere indeling van de digitale frequentieruimte. Beide scenario’s gaan uit van (forse) wijzigingen binnen in ieder geval Laag 3 (MTVNL) en Laag 4 (regionale radiozenders) en het realiseren van een landelijke Laag 7. Maar ook voor Laag 6, die gereserveerd is voor de lokale omroep sector, treden in deze alternatieve scenario’s wijzigingen op.

Vertraging

In eerste instantie was het de bedoeling dat de taskforce eind mei haar eindrapport zou gaan opleveren aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Die datum is echter niet gehaald en voorlopig gaan de werkzaamheden van de taskforce door. De taskforce is nu bezig om de zogenaamde omstelkosten die de eventuele scenario’s met zich mee gaan brengen beter in beeld te brengen.

Het gaat hierbij om kosten die gemaakt moeten worden om bestaande netwerken om te bouwen naar de nieuwe indeling. Een en ander betekent dus ook dat het langer gaat duren voordat een eventueel alternatief scenario daadwerkelijk uitgevoerd kan gaan worden.

“Onacceptabel”

De NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale omroepen in Nederland, heeft aangegeven de vertraging onacceptabel te vinden. “Door de begin dit jaar ingestelde Taskforce zijn de DAB+ plannen, waar door NLPO in samenwerking met het ministerie EZK en Agentschap Telecom aan gewerkt werd voor de lokale omroep sector, al stil gezet. Dit terwijl veel omroepen al investeringen gedaan hebben in DAB+ apparatuur die momenteel dus niet gebruikt kunnen worden.“, aldus de NLPO

Starten

De NLPO is dan ook van mening dat er hoe dan ook dit jaar nog gestart moet kunnen worden met DAB+ voor de lokale omroep sector. “Desnoods met tijdelijke DAB+ frequenties. Binnen de Taskforce heeft NLPO hier dan ook nadrukkelijk op aangedrongen.“, aldus Stichting NLPO.