Taskforce levert eind mei eindrapportage DAB+-capaciteit op

De taskforce die onderzoek doet naar een betere indeling van de digitale radiocapaciteit in de ether (DAB+) levert eind mei haar eindrapportage op aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Impact

Zoals het er nu naar uit heeft de eventuele nieuwe indeling van de digitale capaciteit voor zowel het DAB+-netwerk van MTVNL (Laag 3), de regionale commerciële en publieke radiozenders (Laag 4), de lokale radiozenders (Laag 6) en de nieuw netwerk voor (landelijke) commerciële radio (Laag 7).

Taskforce

Eind vorig jaar maakte het Ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend dat er een speciale taskforce is opgericht om de indeling van de frequentieruimte voor DAB+ te optimaliseren. Het ministerie reageerde hiermee op het verbeterplan dat zenderexploitant Broadcast Partners eerder vorig jaar publiceerde.

Consequenties

Een van de betrokken partijen bij dit taskforce is de Stichting NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale- en streekomroepen in Nederland. Stichting NLPO was in eerste instantie geen voorstander van het verbeterplan van zenderexploitant Broadcast Partners.

Tweetal scenario’s

De Stichting NLPO laat weten dat er een tweetal scenario’s zijn uitgewerkt voor een efficiëntere indeling van de digitale frequentieruimte door een speciale ’technische werkgroep’. Beide scenario’s gaan volgens Stichting NLPO uit van (forse) wijzigingen binnen in ieder geval Laag 3 (MTVNL) en Laag 4 (regionale radiozenders) en het realiseren van een landelijke Laag 7. Maar ook voor Laag 6, die gereserveerd is voor de lokale omroep sector, treden in deze alternatieve scenario’s wijzigingen op.

“Niet ongunstig”

Hoewel er aanvankelijk veel onduidelijkheid was over de exacte consequenties van deze scenario’s voor Laag 6, blijkt inmiddels dat de effecten van deze scenario’s zeker niet ongunstiger zijn voor de lokale omroep sector ten opzichte van de huidige uitgangssituatie in Laag 6. In beide alternatieve scenario’s moeten er weliswaar frequenties worden ingeleverd maar komen er in laag 6 ook weer nieuwe frequenties voor terug.“, aldus Stichting NLPO.

Geen 81 multiplexen

Volgens Stichting NLPO wordt uit de scenario’s wel duidelijk dat het realiseren van 81 DAB+ multiplexen voor alle (toekomstige) 81 streekomroepen heel lastig zal worden. “Veel zal namelijk afhangen van de internationale coördinatie van de beschikbare frequenties die na de keuze en het vaststellen van de scenario’s nog moet gaan plaatsvinden.”, aldus de stichting.

Eind mei

Eind mei zal de Taskforce zijn eindrapportage afleveren met een advies aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de onderzochte alternatieve scenario’s.