” ‘Verbeterplan’ voor DAB+ is verslechtering voor lokale omroepen”

De NLPO vindt het verbeterplan van Broadcast Partners voor een herindeling van de DAB+-frequentieruimte een verslechtering voor de publieke lokale omroepen. Dit schrijft de NLPO, de overkoepelende organisatie van streekomroepen in Nederland in een memo dat wordt ingebracht tijdens het ‘ronde tafel gesprek’ dat dinsdagmiddag plaatsvindt in de Tweede Kamer.

Verbeterplan

Zaterdag maakte deze website bekend dat zenderexploitant Broadcast Partners een verbeterplan heeft gemaakt voor een efficiëntere indeling van de frequentieruimte die is bestemd voor digitale radio via de ether (DAB+). Bij dit plan wordt de capaciteit die bestemd is voor lokale omroepen (de zogenaamde Laag 6) gebruikt voor een zogenaamde “bovenlokale multiplex”.

Op dit netwerk dat dan bestaat uit 50 subregionale allotments kunnen naast de publieke lokale omroepen ook de regionale commerciële radiozenders gaan uitzenden. Dit nieuwe netwerk zou beter aansluiten bij de uitzendgebieden van de commerciële regionale radiozenders.

“Verslechtering”

De NLPO vindt dit plan echter een verslechtering voor de publieke lokale omroepen. Volgens de organisatie sluit de indeling van het bovenregionale kavel zoals Broadcast Partners dat voorstelt niet in de indeling voor de streekomroepen. “Sterker nog, zoals het zich nu laat aanzien, levert dit een aanzienlijke verslechtering op van de positie en mogelijkheden om DAB+ voor de lokale omroepsector op streekomroepniveau te realiseren.“, aldus de NLPO.

“Slechte dekking, minder capaciteit en lagere kwaliteit”

Het plan van Broadcast Partners zou leiden tot een slechte dekking voor de streekomroepen, de capaciteit en kwaliteit van het netwerk gaat fors achteruit ten op zichtte van de huidige plannen die de NLPO heeft met Laag 6.

“Gedwongen winkelnering”

De huidige opzet met Laag 6 geeft de publieke lokale omroepen de vrijheid om op (kosten) efficiënte wijze zelf invulling te kunnen geven aan DAB+ op streekomroepniveau. Ook biedt laag 6 de lokale omroepen alle (technische) ruimte en mogelijkheden om DAB+ op laag en/of waar nodig hogere zendvermogens (bijvoorbeeld in de grote steden) te implementeren. Met de plannen van Broadcast Partners zal echter sprake worden van een situatie van gedwongen winkelnering waarbij de lokale omroepsector geen keuze meer heeft voor waar nodig lokaal maatwerk. Een en ander is nog los van de desinvesteringen die dan al gedaan zijn door de lokale omroepen indien dit plan wordt doorgevoerd en de naar onze mening hogere kosten die dit met zich mee gaat brengen.”, aldus de NLPO.

Experimenten

Momenteel voeren een aantal lokale omroepen experimenten uit met lokale uitzendingen via DAB+. Op basis van de ervaringen uit deze experimenten wordt er een definitieve indeling gemaakt van de capaciteit in Laag 6 als het aan de NLPO ligt. “De frequentieplannen voor DAB+ in Laag 6 worden momenteel ook ingedeeld langs de ca. 80 streekomroepgebieden zoals onlangs door NLPO namens de sector vastgesteld. Ook alle huidige investeringen van lokale omroepen in de lopende pilots en experimenten met DAB+ zijn hier op gebaseerd.“, aldus de overkoepelende organisatie van streekomroepen in de memo.