Bezwaren Ziggo-programmaraden afgewezen door Commissariaat

coaxkabelHet Commissariaat voor de Media heeft de handhavingsverzoeken van de Ziggo programmaraden in bezwaar afgewezen. Dit bericht kabelraden.nl, de overkoepelende organisatie van programmaraden, op haar website.

De programmaraden hadden bezwaar aangetekend tegen eerdere negatieve uitspraken over het advies 2011. Die uitspraken konden niet in stand blijven na een procedure bij de Raad van State, die gewonnen was door de programmaraden. Daarin werd vooral de pluriformiteit van de adviezen besproken. Op die punten kregen de programmaraden inderdaad gelijk. De bezwaren zijn nu echter afgewezen op basis van nieuwe argumenten en een strikt formele interpretatie van de wet. Zo constateert het Commissariaat dat de maximale wettelijke zittingstermijn door een aantal leden wordt overschreden of dat in sommige gevallen het reglement niet tijdig is vastgesteld. Daarnaast volgt het Commissariaat de redenering van Ziggo dat France 2 (een Franse tv-zender) niet beschikbaar is voor analoge doorgifte, nu de zender een contract voor het digitale pakket heeft afgesloten.

Programmaraden betreuren de uitspraken. Zij menen dat het Commissariaat ten onrechte aanneemt dat afwijking van de formele eisen het gehele advies ongelding maakt. Hierdoor wordt feitelijk de wet, en de advisering door programmaraden, buiten werking gesteld. Immers, een programmaraad is niet zelf verantwoordelijk voor de benoeming van zijn leden. Dat is een taak van de gemeenten, die bij een groot aantal van deze programmaraden hun werk niet goed gedaan hebben. Bovendien hadden verschillende programmaraden eerder van het Commissariaat te horen gekregen dat de leden langer kunnen blijven zitten, nu er nieuwe wetgeving in de maak is. De programmaraden menen dat zij ervan uit kunnen gaan dat de informatie van het Commissariaat correct is. Het is teleurstellend om te merken dat die informatie in een procedure niets waard blijkt te zijn.

Bij de beschikbaarheid van France 2 merken de programmaraden op dat de zender zelf gemeld heeft geen bezwaar te hebben tegen doorgifte in het analoge pakket. Zij mochten er dan ook vanuit gaan dat er geen belemmeringen waren voor advisering. En zelfs als de redenering van Ziggo wordt gevolgd moet de programmaraad in staat worden gesteld om een vervangende zender aan te wijzen.

De uitspraken betreffen de programmaraden Den Haag, ABCNZ, Delft, Zoetermeer, Noord-Holland en de regionale programmaraad van het Gooi. Eerder deed het Commissariaat uitspraak over het advies van de programmaraad Limburg. Deze programmaraad heeft daartegen inmiddels beroep aangetekend. Ook de andere Ziggo programmaraden beraden zich nog over een mogelijk beroep. 

Meer informatie en de uitspraken via kabelraden.nl