CBS: Naamsbekendheid DAB+ gestegen in 2017 naar 37 procent

Uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de naamsbekendheid van DAB+ in 2017 verder is gestegen. Lag het percentage Nederlanders dat wel eens van DAB+ heeft gehoord in 2016 nog op 29 procent. Dit jaar, 2017, is de naamsbekendheid gestegen naar 37 procent, aldus het CBS.

Bekender bij mannen

Mediamagazine heeft van het CBS ook aanvullende gegevens gehad over de naamsbekendheid van DAB+,oftewel digitale radio via de ether, in Nederland. DAB+ is vooral bekend bij mannen (53%). Bij vrouwen is de digitale manier van radio luisteren via de ether een stuk minder bekend: 22 procent. Vorig jaar lagen deze percentages nog respectievelijk op 41% en 17%.

Leeftijd

Volgens de cijfers van het CBS geniet digitale radio via de ether vooral bekendheid in de leeftijdsgroepen 25 tot 45 jaar en 45 tot 65 jaar. In deze leeftijdsgroepen haalt het medium een naamsbekendheid van respectievelijk 47 procent en 43 procent. Jongeren zijn minder bekend met deze vorm van radio luisteren: in de leeftijdsgroep 12 tot 25 jaar ligt de naamsbekendheid op 28 procent. Vorig jaar lag dit percentage nog op 22 procent.

Opleiding

De naamsbekendheid van digitale etherradio is vooral hoog bij personen in het Middelbaar onderwijs en Hoger onderwijs: respectievelijk 45% en 46%. Deze percentages liggen ongeveer 10 procent hoger ten opzichte van vorig jaar. In het Lager onderwijs is de term DAB+ minder bekend: 22 procent.

Sociale media: