CDA en VVD zetten vraagtekens bij veiling DAB+-frequenties

De fracties van CDA en VVD hebben vragen gesteld aan demissionair minister Kamp (Economische Zaken) over de veiling van DAB+-frequenties.

Veiling

De fracties reageren op het voorstel van de minister om binnen afzienbare tijd te starten met het veilen van regionale DAB+-capaciteit (de zogenaamde laag 4). Later wil de minister ook nog een landelijk DAB+-kavel gaan veilen (laag 7). Deze laag 7 bestaat uit vijf regionale frequentieblokken die samen één landelijk netwerk vormen.

Laag 4

Onlangs is de consultatieronde afgerond voor het voorstel van de minister om regionale DAB+-capaciteit te gaan veilen in een aantal regio’s in Nederland. In totaal worden 31 vergunningen ter veiling aangeboden. Het gaat om capaciteit op enkele bovenregionale DAB+-pakketten die niet gekoppeld is aan een analoge FM of middengolfvergunning. Het gaat om frequentieruimte in de digitale ether in Noordwest en Zuid-Nederland. Op de consultatieronde zijn geen reacties gekomen.

Laag 7

Naast het veilen van regionale capaciteit in laag 4 is de minister ook voornemens om op een nader genoemd tijdstip een veiling uit te schrijven voor DAB+-capaciteit op landelijk niveau: laag 7. Deze laag bestaat uit vijf regionale frequentieblokken die samen een landelijk dekkend kunnen vormen.

Technische problemen

Zowel het CDA als de VVD zien problemen ontstaan wanneer de capaciteit van laag 7, bestaande uit vijf regionale frequentieblokken, als landelijk netwerk wordt ingezet. Bij overschakelen tussen de regionale frequenties in bijvoorbeeld de auto zouden er stiltes kunnen ontstaan van 10-70 seconden.

Het CDA geeft aan dat wanneer dit het geval is het minder aantrekkelijk wordt voor radiozenders om over te stappen op digitale radio via de ether. Het CDA vraagt ook aan de minister of er over onder andere deze technische punten overleg is geweest met de marktpartijen en hun zenderoperators.

Meer vragen

Naast de genoemde problemen bij laag 7 stelt het VVD vragen aan de minister over de investeringsbereidheid bij radiozenders die nu nog geen frequentie hebben in DAB+ en stelt de partij vragen over de eventuele samenwerking van meerdere (landelijk, regionale) partijen in één multiplex.

Marktvraag

Het CDA vraagt de minister verder meer informatie te geven over marktvraag naar de extra DAB+-capaciteit en vraagt zich ook af hoe er onderzocht is dat er schaarste is in DAB+-frequenties. Het CDA ziet ook liever dat de veilingen tegelijkertijd worden gehouden.

De minister moet nog reageren op de vragen van de fracties.