CEO VodafoneZiggo bezorgd over strengere regulering vaste netwerken

Jeroen Hoencamp CEO bij VodafoneZiggo sprak deze week zijn bezorgdheid uit over de verdere regulering van de vaste netwerken in Nederland. Verder vindt hij dat het digitale ambitieniveau in Nederland omhoog moet. Hoencamp zei dit tijdens een door VodafoneZiggo georganiseerd digitaliseringsdebat met politici en captains of industry.

Teneur

Hoencamp sprak zijn bezorgdheid uit over de over de teneur bij de overheid en bij toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) om vaste netwerken strenger te reguleren. Hoencamp roept de regering op een eenduidige visie te ontwikkelen om digitalisering actief en consistent te ondersteunen.

KPN

Momenteel is alleen het koper- en glasvezelnetwerk van KPN opengesteld voor andere aanbieders. Het kabelnetwerk van VodafoneZiggo is niet opengesteld voor andere aanbieders. ACM zou graag zien dat het netwerk van de kabelaar wordt opengesteld voor andere aanbieders.Europese regels geven echter aan dat deze eis maar aan één aanbieder gesteld kan worden en dat is in Nederland al gebeurd bij KPN.

“Beste netwerken ter wereld”

Hoencamp geeft echter aan dat de huidige situatie er juist voor gezorgd heeft dat de Nederlanders netwerken tot de beste ter wereld behoren. “Juist vanwege de concurrentie tussen landelijk dekkende infrastructuren en de druk vanuit mobiele spelers, behoren de Nederlandse netwerken tot de beste ter wereld. Meer dan 90% van de Nederlandse huishoudens heeft toegang tot een internet verbinding van meer dan 100 Mbps. Dit is uniek in Europa. De voorsprong die Nederland heeft gegenereerd is mede te danken aan private investeringen in de Nederlandse infrastructuur.“, aldus Hoencamp.

Maak 3,5 GHz volledig vrij voor 5G

Hoencamp spreekt verder zijn bezorgdheid uit over de komende frequentieveiling. Er zijn volgens hem een aantal randvoorwaarden die aangepast moeten worden. Zo moet de 3,5GHz band – die nu exclusief gebruikt wordt door defensie en de geheime diensten- volledig beschikbaar komen voor 5G.

Looptijd

Hoencamp is ook van mening dat de looptijd van de vergunningen langer moet worden, zodat marktpartijen de bijbehorende investeringen kunnen doen. De veiling moet als doel hebben beschikbaarheid van 5G te versnellen voor heel Nederland. We moeten voorkomen dat marktpartijen zich gedwongen zien vooral in drukbevolkte en stedelijke gebieden te investeren.

Ambitieniveau Nederland moet omhoog

Digitalisering krijgt een steeds grotere invloed op ons leven. Om in de exponentiële groei van data te kunnen voorzien, zijn gigantische netwerkinvesteringen nodig voor netwerkcapaciteit met gigabit-bandbreedte. Als wij willen dat Nederland voorop blijft lopen en op wereldniveau digitaal meespeelt, dan moet het ambitieniveau omhoog, benadrukt Hoencamp.

Samenwerken

Het is noodzakelijk dat de marktpartijen en de overheid hierin samenwerken. Volgens de CEO van VodafoneZiggo begint dit met het neerzetten van een duidelijke ambitie. Gevolgd door het vaststellen van de randvoorwaarden die nodig zijn om innovatie te bevorderen. Een nationale digitalisering-top onder leiding van minister-president Rutte kan hieraan een bijdrage leveren.

Sociale media: