Commissariaat voor de Media geeft geen toestemming voor businessclub L1

Het Commissariaat voor de Media heeft besloten geen toestemming te geven aan de regionale omroep L1 voor het exploiteren van de businessclub L1Business. Dit bericht het commissariaat op haar website.

“Voldoet niet aan voorwaarden”

Het Commissariaat oordeelt dat deze nevenactiviteit van de SOL niet aan de voorwaarden voldoet zoals die zijn vastgelegd in de Mediawet en daarom moet worden beëindigd. Het Commissariaat geeft daarmee aan dat een publieke omroep er niet is om een businessclub te voeren, maar om media-aanbod te maken. Het onderhouden van contacten met adverteerders is daarbij toegestaan, maar het exploiteren van L1Business gaat een stap te ver en kan leiden tot oneerlijke concurrentie in de markt.

Niet aangemeld

De Stichting Omroep Limburg (SOL), de stichting achter de regionale omroep, heeft in 2012 de businessclub L1Business opgericht, maar dat niet bij het Commissariaat aangemeld als nevenactiviteit. Eind 2015 heeft de SOL op verzoek van het Commissariaat om toestemming gevraagd voor het exploiteren van een businessclub als nevenactiviteit.

Geen toestemming

De omroep gaf daarbij aan de businessclub te beschouwen als een activiteit in het kader van de publieke media-opdracht (de hoofdtaak van een omroep). En dus niet als nevenactiviteit. Het Commissariaat heeft nu besloten dat een businessclub als nevenactiviteit moet worden beschouwd waarvoor toestemming nodig is. En heeft die toestemming na een zorgvuldige beoordeling niet gegeven.

Relatietoets

Bij het oordelen of een nevenactiviteit is toegestaan gelden een aantal vereisten, de zogenoemde relatietoets is er daar een van. Met de relatietoets wordt onder andere bekeken of een nevenactiviteit een direct verband heeft met of ten dienste staat aan de verwezenlijking van de publieke media-opdracht. En of de nevenactiviteit direct gerelateerd is aan het media-aanbod van de SOL. Het Commissariaat is van mening dat dit niet het geval is en geeft daarom geen toestemming voor het exploiteren van de businessclub.

De gehele uitspraak vind je hier.