Commissariaat verduidelijkt samenwerking publieke omroepen met andere partijen

Het Commissariaat voor de Media heeft uitgave gemaakt waarin meer duidelijkheid wordt geschept over de mogelijkheden van samenwerking tussen een publieke omroep en andere partijen.

Antwoorden op vragen

Het Commissariaat heeft de uitgave ‘Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen’ gemaakt, die de regels voor publiek-private samenwerking verduidelijkt en antwoord geeft op vragen. Met deze uitgave wil het Commissariaat bijdragen aan een toekomstbestendige, pluriforme Nederlandse mediasector.

Regels

Als een publieke omroep wil samenwerken met een andere partij gelden er regels waar de omroep zich aan moet houden. De uitgave ‘Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen’ geeft inzicht in de meest voorkomende samenwerkingsvormen en de bijbehorende regels op grond van de Mediawet.

Samenwerkingsmogelijkheden verkennen

Deze uitgave is in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers van publieke omroepen – van landelijk tot lokaal – die een project willen starten met andere partijen. Ook samenwerkingspartners zoals (media)bedrijven, culturele instellingen of erkende onderwijsinstellingen kunnen er gebruik van maken, om samenwerkingsmogelijkheden met publieke omroepen te verkennen.

De publicatie is te vinden via de website van het Commissariaat voor de Media.

Mediamonitor

Eerder deze week publiceerde het Commissariaat voor de Media al een nieuwe editie van de Mediamonitor. Deze jubileumeditie kijkt terug op het 15 jarig bestaan van de uitgave.

Sociale media: