Commissariaat voor de Media maakt toezichtthema’s voor 2018 bekend

Het Commissariaat voor de Media heeft zijn toezichtthema’s voor het jaar 2018 vastgesteld in de zogenoemde toezichtbrief.

Toezicht

Het Commissariaat houdt toezicht op de mediawet vanuit de kernwaarden onafhankelijkheid, pluriformiteit, en toegankelijkheid van media-aanbod, dat wordt verspreid door publieke en door commerciële partijen.

Online en onafhankelijkheid

In zijn toezicht richt het Commissariaat voor de Media zich in 2018 opnieuw op het online domein. Daarnaast besteedt het Commissariaat voor de Media dit jaar extra aandacht aan de onafhankelijkheid van media-aanbod.

“Het is van groot belang dat media onafhankelijk van commerciële en politieke beïnvloeding hun taak kunnen uitoefenen, en zo hun bijdrage kunnen leveren aan de informatievrijheid en daarmee aan het democratisch proces.”, aldus het toezichtsorgaan op haar website.

De gehele brief over de toezichtthema’s voor 2018 vind je hier.