Commissariaat wijst zendtijd toe aan de SZM

cvdmHet Commissariaat voor de Media heeft de Stichting Zendtijd Moslims (SZM) een uitzendvergunning verstrekt voor het verzorgen van radio- en tv-programma’s op het gebied van de islam.  De vergunning geldt tot en met 31 december 2015.

 

Het besluit van het Commissariaat is het sluitstuk van een langdurig proces waarbij meerdere vergunningaanvragers betrokken waren. Uiteindelijk is op initiatief van het Commissariaat een representatieve samenwerking tot stand gekomen tussen verschillende islamitische stromingen. Door die samenwerking, binnen de SZM, voldoet de nieuwe omroep aan de eis van een brede vertegenwoordiging van moslimgroepen in Nederland. Om een goede administratieve organisatie en rechtmatige besteding van de publieke gelden te kunnen waarborgen, brengt de SMZ haar omroepactiviteiten financieel en organisatorisch onder bij de NTR.

Op basis van de omvang van de islamitische stroming, stelt het Commissariaat aan de SZM per jaar 175 uur en 12 minuten ter beschikking op de radio en 58 uur en 12 minuten op tv. De SZM dient de beschikbaar gestelde uren te gebruiken voor programma’s op religieus terrein. (Persbericht)