Conflicten Vlaanderen en Wallonië over radiofrequenties opgelost

In België hebben Vlaanderen en Wallonië overeenstemming kunnen bereiken over diverse conflicten die er waren over radiofrequenties in België.

Geschillen

De voorbije decennia waren er talrijke gerschillen over radiozenders van de ene of de andere gemeenschap die werden gestoord of gewoon uit de ether geduwd. De aanloop naar een nieuw Vlaams frequentieplan van april vorig jaar om het radiolandschap voor te bereiden op de uitzending via DAB+ zorgde voor een toenadering tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap.

Akkoord

Eind vorig jaar werd er al een akkoord gesloten tussen Vlaanderen en Wallonië over de coördinatie van omroepfrequenties tussen Vlaanderen en de Franse Gemeenschap voorziet o.m. in een overeenstemming over de rechtsgeschillen met betrekking tot storende frequenties waarin de gemeenschapsregeringen elkaar jarenlang voor de Raad van State met procedures hadden bestookt.

Samenwerkingsakkoord

Dat akkoord tussen de twee grote gemeenschappen kreeg nu ook een vervolg met een samenwerkingsakkoord van de Vlaamse regering, de Franse gemeenschapsregering, de Duitstalige gemeenschapsregering. De goedkeuring van de federale regering volgt later nog. De parlementen van de gemeenschappen moeten dit samenwerkingsakkoord nu nog formaliseren met een instemmingsdecreet.

Afzonderlijke overeenkomst

Voor enkele andere geschillen werden door de gemeenschappen afzonderlijke samenwerkingsakkoorden afgesloten. Concreet maakt dit akkoord het mogelijk dat de Vlaamse Regulator voor de Media een zendvergunning mag uitreiken aan Vlaamse radio-omroepen in Vloesberg en Waver in Wallonië, van waar betere DAB+-uitzendingen in Vlaanderen kunnen worden verzorgd.

Omgekeerd mag de mediaregulator van de Franse Gemeenschap vanuit het Vlaamse Sint-Pieters-Leeuw uitzendingen vergunnen voor publieke en private radio-omroepen uit de Franse Gemeenschap die zich richten op het grondgebied van de Franse Gemeenschap. Een gelijkaardig samenwerkingsakkoord sloten de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap ook over het gebruik van de FM-frequentie in het Vlaamse Brussegem.

BRF

Daarnaast heeft de Franse Gemeenschap op haar beurt twee samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de Duitstalige gemeenschap. De ene overeenkomst zorgt ervoor dat de gemeenschappen elkaar de mogelijkheid geven om frequenties van de andere gemeenschap te gebruiken zodat publieke radiozenders hun taak naar behoren kunnen uitvoeren.

Het gaat daarbij om een gebruiksrecht. Binnen de tweede overeenkomst werd afgesproken dat de Franse Gemeenschap een frequentie in Luik ter beschikking stelt aan de Duitse Gemeenschap om er zo voor te zorgen dat BRF ook daar door een Duitstalig publiek kan beluisterd worden.

Meer informatie over de overeenkomst op de website van de Vlaamse minister voor media Sven Gatz.

Sociale media: