Controles Agentschap Telecom: Meer dan 75 procent voldoet niet aan de eisen

Het Agentschap Telecom heeft in 2016 149 zendcontroles uitgevoerd, bij 115 gevallen werden er overtredingen geconstateerd. Dit blijkt uit het jaarverslag van Agentschap Telecom.

Controles

Als onderdeel van haar takenpakket voert het Agentschap Telecom regelmatig controles uit bij zenders van de omroepen. Het gaat hier om inspecties waarbij de te controleren zender op alle relevante technische parameters is gecontroleerd. Uit het jaarverslag blijkt dat bij meer dan 75 procent van de gecontroleerde zenders er overtredingen zijn waargenomen. In jaarverslag van het agentschap over 2016 worden cijfers gepubliceerd over controles bij niet-landelijke commerciële omroepen, lokale omroepen en evenementenzenders.

Overtredingen

Bij de niet-landelijke commerciële omroepen werd er 17 controles uitgevoerd en hiervan werden er bij 14 gevallen overtredingen geconstateerd (82 procent). Bij lokale omroepen lag dit percentage bij een eerste controle op 81 procent en bij een hercontrole op 44 procent. Bij evenementenzenders zijn 66 controles uitgevoerd waarbij in 51 gevallen een overtreding werd geconstateerd (77 procent).

Vergunning

Het agentschap heeft diverse redenen waarom een zender niet voldoet aan de parameters: afwijkende antenne locatie, afwijkende antennehoogte, afwijkende frequenties, te veel zendvermogen, afwijkende antennerichting, afwijkend antennetype en overschrijding spectrummasker.

Evenementenvergunningen

Uit het jaarverslag van het agentschap blijkt ook dat het aanvragen van evenementenfrequenties populair blijft. In 2016 zijn er in totaal 325 evenementenvergunningen vergeven, in 2015 was dit aantal nog 233. Van de 325 vergunningen in 2016 zijn er 232 vergeven in de zogenaamde lokale omroep band (104,9 MHz – 107,9 MHz) en 93 op een frequentie buiten de band van de lokale omroepen.