CvdM: Bezwaar Programmaraad Limburg afgewezen

cvdmHet Commissariaat voor de Media heeft het handhavingsverzoek van de programmaraad Limburg in bezwaar afgewezen. De programmaraad had bezwaar aangetekend tegen een eerdere negatieve uitspraak over het advies 2011. Die uitspraak kon niet in stand blijven na de procedure bij de Raad van State, die gewonnen was door de programmaraden. Het beroep is echter afgewezen op basis van een nieuw argument. Het Commissariaat meent nu dat de maximale wettelijke zittingstermijn door een groot aantal leden wordt overschreden.

De programmaraad kan zich niet vinden in deze redenering. Immers, een programmaraad is niet zelf verantwoordelijk voor de benoeming van zijn leden. Dat is een taak van de gemeenten, die hier hun werk niet goed gedaan hebben. Bovendien is in het kader van de oprichting van de nieuwe programmaraad Limburg (medio 2010, nadat Ziggo het secretariaat had stopgezet) contact gezocht met het Commissariaat. In dat contact werd de programmaraad gemeld dat er een nieuwe termijn ging lopen en dat de oude leden over konden gaan naar de nieuwe programmaraad.

Ook andere programmaraden hebben bij navraag van het Commissariaat te horen gekregen dat de leden langer kunnen blijven zitten, nu er nieuwe wetgeving in de maak is (zie onder meer deze brief aan de programmaraad ABCNZ) De programmaraad Limburg meent dat hij ervan uit kan gaan dat de informatie van het Commissariaat correct is. Het is teleurstellend om te merken dat die informatie in een procedure niets waard blijkt te zijn. De programmaraad beraadt zich over de uitspraak en gaat mogelijk in beroep bij de Rechtbank.

Op alle andere punten van het bezwaar werd de programmaraad in het gelijk gesteld. Er lopen nu nog 6 bezwaarprocedures van programmaraden. Het Commissariaat verwacht de uitspraken in die andere zaken op korte termijn te doen. (via Kabelraden.nl)