CvdM: Contracten eredivisievoetbal aangepast conform Mediawet

Het Commissariaat voor de Media heeft het brede onderzoek naar het bod op de samenvattingen van het eredivisievoetbal en de afspraken daarover tussen de NOS, de STER en FOX Sports afgerond. De contracten zijn aangepast conform de Mediawet.

Dit bericht de toezichthouder in een persbericht vandaag. Volgens het Commissariaat voor de Media zijn alle afspraken ten aanzien van verwijzingen naar FOX Sports en gratis reclamezendtijd geschrapt.

Last onder dwangsom van tafel

Doordat de contracten nu zijn aangepast conform de Mediawet is de in januari 2015 opgelegde last onder dwangsom van maximaal € 1 miljoen van tafel. “Het Commissariaat heeft de afgelopen weken met alle betrokken partijen stevige gesprekken gevoerd en concludeert nu dat de zaak hiermee is afgerond.”, aldus het Commissariaat.

Overtredingen

Het onderzoek naar afspraken over het uitzenden van samenvattingen van eredivisiewedstrijden op de publieke omroep liep al sinds medio 2014. Daarbij zijn diverse overtredingen aan het licht gekomen. Zo bood de NOS een platform aan de commerciële activiteiten van betaalzender FOX Sports door in het programma ‘Studio Voetbal’ structureel te verwijzen naar live-uitzendingen op de betaalzender.

Sinds de interventie door het Commissariaat is dit niet meer gebeurd. Bovendien is de financiële paragraaf van het contact herzien. Daarbij is de gratis reclamezendtijd voor FOX Sports vervangen door een reguliere vergoeding, zonder tussenkomst van de STER. In maart maakte het Commissariaat voor de Media al bekend dat er contracten waren aangepast maar dat het onderzoek nog doorliep.

Madeleine de Cock Buning, collegevoorzitter van het Commissariaat voor de Media, wijst op de diepere achtergrond van deze ‘voetbalzaak’. “De publieke omroep moet volstrekt onafhankelijk van commerciële belangen kunnen opereren. Dat betekent dat inhoudelijke keuzes gebaseerd zijn op journalistieke en programmatische overwegingen. Bovendien moeten contractafspraken transparant zijn; de publieke omroep wordt immers gefinancierd uit belastinggeld. Het Commissariaat heeft aanvankelijk moeten constateren dat deze belangrijke uitgangspunten in de afspraken over het eredivisiecontract onvoldoende tot hun recht kwamen. Dit heeft geleid tot een interventie van onze kant. We stellen nu met tevredenheid vast dat dit tot resultaat heeft geleid.”, aldus de Cock Buning.

Signaal van SBS Broadcasting Nederland

Het onderzoek naar afspraken over samenvattingen van het eredivisievoetbal was mede ingegeven door een signaal van SBS Broadcasting Nederland. Omdat het onderzoek geen aanwijzingen heeft opgeleverd dat het bod van de NOS op de uitzendrechten van de samenvattingen niet marktconform was, heeft het Commissariaat het officiële handhavingsverzoek van SBS grotendeels afgewezen. SBS is wel in het gelijk gesteld op het punt van de verwijzingen door de NOS naar FOX Sports. Onder druk van de last onder dwangsom, die het Commissariaat in januari oplegde, heeft de NOS dit inmiddels gewijzigd.