‘CvdM’ toezichthouder op Netflix in Europa

internettvHet Nederlandse Commissariaat voor de Media (CvdM) is de mediatoezichthouder op Netflix in Europa geworden. Dat blijkt uit het registratiebesluit dat het Commissariaat vandaag heeft gepubliceerd op haar website. Met deze registratie bij het Commissariaat komt Netflix in alle EU-landen waar de dienst is te ontvangen onder toezicht van het Commissariaat te staan, en zal Netflix zich aan de Nederlandse Mediawet moeten houden. Het Commissariaat zal nauwgezet toezicht houden op de video on demand activiteiten van Netflix.

Het Commissariaat constateert dat Netflix oog heeft voor de bescherming van minderjarigen en daarin verder gaat dan de Mediawet vereist. Na gesprekken met het Commissariaat en NICAM, de organisatie achter de Kijkwijzer, heeft Netflix zich vrijwillig aangesloten bij de Kijkwijzer en zal het de bekende pictogrammen tonen in zijn videodienst. NICAM staat overigens met Kijkwijzer onder meta toezicht van het CvdM.

Voorbeeldfunctie
Madeleine de Cock Buning, collegevoorzitter van het CvdM: “Door zich vrijwillig aan te sluiten bij Kijkwijzer, geeft Netflix blijk van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van de bescherming van kinderen tegen mogelijk schadelijke beelden. Vanwege de voorbeeldfunctie die Netflix heeft, verwachten we dat nog meer diensten zich zullen aanmelden. Bescherming van minderjarigen, op alle audiovisuele platforms, is een kernwaarde voor het Commissariaat, waarvoor ik mij ook in Europees verband hard maak”.

Nederland is Europese vestigingsplaats Netflix
Sinds 1 januari 2015 is Nederland de nieuwe vestigingsplaats van Netflix in Europa. Ook het mediawettelijke toezicht op Netflix in alle EU-landen waar de dienst is te ontvangen, is nu dus overgegaan naar het Nederlandse Commissariaat voor de Media. Eerder was Netflix gevestigd in Luxemburg en was het mediawettelijke toezicht belegd bij de Luxemburgse mediatoezichthouder.

Netflix International heeft begin dit jaar de door hem in Europa aangeboden dienst Netflix bij het Commissariaat voor de Media aangemeld als commerciële mediadienst op aanvraag. In het besluit van 3 februari 2015 heeft het Commissariaat deze aanmelding goedgekeurd. Dit betekent dat Netflix zich nu aan de regels uit de Mediawet 2008 moet houden die van toepassing zijn op commerciële mediadiensten op aanvraag. Deze regels liggen onder meer op het vlak van reclame, sponsoring en programmaquota. (Bron oa website Commissariaat voor de Media)