Staatssecretaris komt met wetsvoorstel afschaffing standaard tv-pakket

De demissionair staatssecretaris Sander Dekker (VVD) komt ondanks zijn demissionaire status met een nieuw wetsvoorstel om het wettelijke standaardpakket voor distributeurs af te schaffen. De huidige Mediawet bepaalt sinds 1 januari 2014 dat het digitale standaardpakket minimaal 30 tv-zenders moet bevatten; op die datum werden de programmaraden afgeschaft. De toenmalige regering wilde met een verplicht (digitaal) standaardpakket van minimaal 30 zenders de toegang tot een gevarieerd radio- en televisie-aanbod bevorderen.

“Wettelijk minimum niet noodzakelijk”

Volgens Dekker is de vraag relevant of met de huidige aanbod aan standaardpakketten een wettelijk minimum noodzakelijk is. De VVD’er stelt dat ‘de diversiteit op niveau’ is gebleven. Het gemiddelde digitale standaardpakket is volgens de Mediaverantwoordelijke in de regering in 2016 gestegen naar gemiddeld 45,2 tv-zenders (was 43,1) in het standaardpakket.

Marktwerking

De liberaal zegt nu dat de markt ‘zelf’ kan voorzien in een ‘divers aanbod’ dat bijdraagt aan klantentevredenheid. De demissionair staatssecretaris wijst verder op andere kijkwijzes (over the top (OTT) alsmede video on demand) waardoor lineair kijken een andere positie verkrijgt en waarbij de staatssecretaris stelt dat die minder kans van slagen zouden hebben bij verplichte standaardpakketten.

à la carte

Dekker hoopt dat met het loslaten van het minimumpakket à la carte meer mogelijk wordt om specifieke doelgroepen te bedienen. In de praktijk gebeurt dat laatste overigens niet. De demissionair staatssecretaris schrijft verder dat er ‘geen reden is’ om aan te nemen dat het pakket minder divers zou worden en verwacht verder weinig negatieve effecten.

Zorgen

Commerciële televisiezenders hebben wel zorgen geuit. Die wijzen er op dat aanbieders (lees Ziggo en KPN) mogelijk met kleinere pakketten komen voor meer geld en zijn bezorgd over de toenemende marktmacht waardoor kleinere en themazenders onder druk komen te staan. Ook hebben de zenders zorgen over de evenementenlijst die een bereik van 75 % vraagt; de staatssecretaris geeft daarover aan dat als dat anders wordt, die wet- en regelgeving altijd weer kan worden aangepast (waarmee overigens de toegankelijkheid van evenementen wel in geding komt).

De demissionair staatssecretaris zegt verder omdat distributeurs thans aangeven geen plannen te hebben pakketten en pakketopbouw te wijzigen, niet te vrezen voor problemen en verwacht dat grote standaardpakketten blijven.

Must carry

Over de zogenaamde must carry-regelingen zegt de demissionair staatssecretaris in het najaar terug te komen aan de hand van nader ‘onderzoek’. Mogelijk dat dan Sander Dekker geen staatssecretaris Media meer is, overigens.

De must carry regeling verplicht distributeurs met meer dan 100.000 klanten om de drie publieke tv-zenders, vijf publieke radiozenders, de drie VRT tv-kanalen, vijf VRT-radiozenders, de lokale omroep, de regionale omroep en de regionale zenders uit de omliggende provincies uit te zenden.

Afschaffen

VVD is overigens voor afschaffing, terwijl partijen als 50Plus en D66 het kanaal NPO Politiek ook als must carry wensen. De demissionair VVD-staatssecretaris wijst dat verzoek af en stelt dat de politieke debatten al breed toegankelijk zijn via internet of aanvullende pakketten (tegen extra betaling).

Sander Dekker wil daarbij ook de on demand situatie betrekken en wijst er op het belangrijk te vinden dat publieke media die uit belastinggeld wordt bekostigd toegankelijk moet zijn en blijven. De wetsvoorstellen voor afschaffing van het minimumpakket komen samen met de voorstellen om de procedure voor nieuwe kanalen voor de NPO te wijzigen.