Financiering regio-omroepen naar het Rijk

mediaDe regionale omroepen worden niet langer gefinancierd door de provincies, maardoor het Rijk. Dat blijkt uit het vanmiddag gepresenteerde regeerakkoord van PvdA en VVD.  Het budget van de regionale publieke omroepen wordt in het regeerakkoord overgeheveld van het provinciefonds naar de mediabegroting. Door samenwerking en integratie van taken met de landelijkepublieke omroep is een besparing mogelijk, aldus PvdA en VVD.  Om deze bezuinigingen mogelijk te maken krijgen de omroepen een extra taak mee: Een efficiencytaakstelling: Middels deze taak kan er volgens de coaltie 25 mln euro bezuinigigd worden

Het nieuwe kabinet gaat 16 miljard euro ombuigingen doorvoeren zo blijkt uit het regeerakkoord van PvdA en VVD dat de titel “Bruggen slaan” heeft meegekregen. 

Nieuwe bezuinigingen bij publieke omroep 
Eerder vandaag was al uitgelekt dat de Publieke Omroep 100 miljoen Euro extra moet bezuinigen.. Daarnaast wordt het eerder aangekondigde mediafonds heroverwogen. Alleen het Stimuleringsfonds voor de Pers blijft bestaan. Dit levert een besparing op van 16 mln euro.

Geen budget meer voor Artikel 2.42 omroepen
Artikel 2.42 omroepen (zoals bijvoorbeeld de IKON, HUMAN etc) gaan ‘inwonen’ bij één van de landelijke ledenomroepen. De budgetten voor 2.42 omroepen vervallen. Dit levert een besparing op van 14 mln euro. Een nader in te vullen taakstelling moet een bezuiniging van 45 mln opleveren.