Forse boete voor tv-zender Disney XD

rechtszaakHet Commissariaat voor de Media heeft de televisiezender Disney XD een boete van €160.000 opgelegd voor het overschrijden van de maximum reclamezendtijd.  Door het overtreden van de maximale reclamezendtijd tijdens de kinderprogrammering worden kinderen commercieel beïnvloed. “Bescherming van minderjarige kijkers is een van de speerpunten van het Commissariaat voor de Media. Als onafhankelijk toezichthouder ziet het Commissariaat toe op de naleving van verschillende regels die kwetsbare groepen beogen te beschermen. Aangezien de overtreding begaan is tijdens het uitzenden van kinderprogrammering en kinderen als een kwetsbare groep aangemerkt worden, kwalificeert het Commissariaat de overtreding als ‘zeer ernstig’. Daarom legt het Commissariaat een boete uit de hoogste categorie op.”, aldus het Commissariaat voor de Media.

Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft het Commissariaat rekening gehouden met een aantal boeteverlagende omstandigheden. Zo heeft het Commissariaat vastgesteld dat Disney voorafgaand aan de overtreding voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om reclamezendtijdoverschrijding te voorkomen en heeft Disney na de ontvangst van het boetevoornemen adequate maatregelen getroffen om een dergelijke overtreding in de toekomst tegen te gaan.

Het gehele besluit van Commissariaat voor de Media vind je hier: http://www.cvdm.nl/wp-content/uploads/2014/12/Sanctiebeschikking-Disney-XD.pdf