Gemeentelijke bekostiging lokale omroepen vaak niet toereikend

De gemeentelijke bekostiging van lokale omroepen is vaak niet toereikend. Dit schrijft het Commissariaat voor de Media in haar rapport Evaluatie bekostiging lokale publieke media-instellingen.

Niet voldoende

Vrijwel alle gemeenten in Nederland (99%) voldoen volgens het Commissariaat voor de Media aan de bekostigingsplicht. Ondanks dat de bijdrage per huishouden van een ruime meerderheid van deze gemeenten (72%) ten minste het afgesproken richtsnoerbedrag bedraagt, blijkt dit in veel gevallen (28%) niet voldoende voor een financiële gezonde derde laag in het publieke mediabestel.

Verbetering

Gedurende de evaluatieperiode 2016-2018 is (opnieuw) een verbetering zichtbaar in de respons en kwaliteit van deze informatieverstrekking. Het financiële toezicht vindt plaats vanuit het basisprincipe van een transparante verantwoording over de herkomst en besteding van publiek geld. Met de evaluatie van de gemeentelijke bekostiging draagt het Commissariaat voor de Media bij aan de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod.

Onafhankelijkheid

Uit de evaluatie blijkt dat gemeenten de redactionele en journalistieke onafhankelijkheid van de media-instellingen respecteren. Om deze onafhankelijkheid te garanderen mogen gemeenten aan de bekostiging geen voorwaarden verbinden welke in strijd zijn met het bepaalde of krachtens de Mediawet. Ook bij eventuele aanvullende bijdragen (subsidies) en productie-overeenkomsten dient de redactionele onafhankelijkheid te worden gegarandeerd. Het Commissariaat voor de Media heeft geen voorwaarden aangetroffen die in strijd zijn met deze bepaling.

Het hele rapport is hier te vinden.