Groen licht voor Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen

lokaleomroepVandaag hebben de leden van de OLON, de overkoepelende organisatie van publieke lokale omroepen in Nederland, ingestemd met de oprichting van Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen

Met de oprichting van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen wordt het veranderprogramma dat in 2011 in gang werd gezet afgerond. Het veranderprogramma heeft ervoor gezorgd dat de lokale omroepen een betrokken en betrouwbare speler zijn geworden in het publieke omroepbestel en in de leefwereld van iedere Nederlandse burger.

Lokale omroepen worden streekomroepen
Deze koerswijzing is volgens de OLON noodzakelijk omdat de veranderingen in overheidsbeleid, consumentengedrag en technologie een grote bedreiging vormen voor het voortbestaan van lokale omroepen. Onder leiding van Martijn Vroom (scheidend voorzitter OLON) en Hans Disch (Programmamanager Sectorverandering) heeft de sector zelf het heft in handen genomen. Zo is er onder andere een convenant ondertekend met de VNG over de nieuwe ambitie voor lokale omroepen in Nederland. Ook is er een collectieve infrastructuur opgezet voor de uitwisseling en distributie van programma’s. En worden omroepen gestimuleerd om samen te werken in de vorm van streekomroepen. Deze maatregelen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de sector ook in de toekomst bereikbaar en relevant blijft.

Danny Vermeulen nieuwe voorzitter van OLON
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2015 is Danny Vermeulen gekozen tot nieuwe voorzitter. Vermeulen is ondernemer in Leiden en bestuurder van Unity FM/TV, de lokale omroep van Leiden, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude. Ook Ard Zandbergen (algemeen bestuurslid) en Hans Disch (Programmamanager Sectorverandering) verlaten de vereniging. 

Martijn Vroom zal als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen de komende jaren betrokken blijven bij de OLON.