Jan Westerhof presenteert boek over 100 jaar radio

Dinsdag is het boek van Jan Westerhof over 100 jaar radio gepresenteerd. Het boek heeft de titel gekregen “We waren erbij”. Jan Westerhof was van 2007 tot 2017 directeur radio van de Nederlandse Publieke Omroep.

Idzerda

In november 1919 is vanuit Den Haag de eerste radio-uitzending in Nederland, verzorgd door Hans Henricus Schotanus à Steringa Idzerda. Aan de vooravond van jubileumjaar 2019 verschijnt het boek ‘We waren er bij’.

Opkomst van radio

Het boek van Jan Westerhof laat de opkomst zien van de radio in een verzuilde maatschappij, de hoogtijdagen van de radio als praatpaal voor de autoriteiten en als eerste massamedium voor amusement in de jaren 40 en 50, radio als platform voor de jeugdcultuur in de jaren 60 en 70, radio in een nieuwe rol naast de dominante televisie,
en als interactief medium. Het toont de ingrijpende invloed van de digitalisering in de jaren 90 die alles in de massacommunicatie revolutionair veranderde.

Beeldboek

We waren er bij‘ is een beeldboek van de eeuw van de radio. In dit boek wordt de geschiedenis van het medium radio in Nederland verteld en vooral getoond. Met foto’s en grafische afbeeldingen die de tijdlijn vormen van de Nederlandse radiogeschiedenis. Met verhalen van gezichtsbepalende radiomakers.

Het boek is te bestellen op Internet.

Video:

Sociale media: