Kabelaars hoeven geen vergoedingen meer te betalen aan Norma

rechtszaakKabelmaatschappijen hoeven geen vergoedingen aan belangenbehartiger Norma te betalen voor het doorgeven via de kabel van RTV-programma’s. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.

 

Norma is een organisatie die de belangen behartigt van uitvoerende kunstenaars, zoals acteurs en musici. Bijna alle professionele Nederlandse uitvoerende kunstenaars zijn bij Norma aangesloten. Hun rechten (die ‘naburige rechten’ worden genoemd omdat ze verwant zijn aan auteursrechten) worden op grond van de wet door Norma gehandhaafd. Tot de naburige rechten behoort ook het recht om toestemming te verlenen voor het uitzenden of heruitzenden door omroepen van een opname van een uitvoering.

In de procedure waarin de Hoge Raad vandaag uitspraak heeft gedaan, vordert Norma dat de kabelexploitanten worden veroordeeld om de verschuldigde vergoedingen te betalen voor het doorgeven via de kabel van RTV-programma’s waaraan bij haar aangesloten uitvoerende kunstenaars hebben meegewerkt.  Het gerechtshof in Den Haag heeft die vordering voor het grootste deel afgewezen. Alleen voor een korte periode voorafgaande aan de ‘switch-off’ zijn de kabelexploitanten volgens het gerechtshof nog vergoedingen verschuldigd, omdat zij toen nog programma’s via de ether hebben ontvangen en zonder toestemming van de rechthebbenden via de kabel aan een nieuw publiek hebben doorgegeven.

Met de uitspraak maakt de Hoge Raad een einde aan een juridische procedure die al in 2006 is begonnen. Vanwege het snel veranderende medialandschap is het belangrijk dat nu voor alle partijen duidelijkheid is geschapen. Rob van Esch, directeur van de overkoepelende organisatie van kabelmaatschappijen in Nederland, NLkabel, zegt: “NLkabel krijgt nu gelijk van de Hoge Raad. Dat is verheugend. Vanzelfsprekend blijven wij voorstander van een eerlijke vergoeding aan makers voor hun prestaties. Met dat doel hopen we, via RODAP, snel te kunnen komen tot een werkbaar model, dat aansluit bij de economische realiteit van de huidige digitale wereld.”

Volledige uitspraak is te vinden via rechtspraak.nl

 

Tags voor dit artikel