KRCO: Oude FM-kavel Fresh FM opdelen in kleinere kavels

De vereniging Kleine Regionale Commerciële Omroepen (KRCO) stelt voor om het voormalige frequentiepakket van Fresh FM op te delen in kleinere kavels. Dit schrijft de vereniging als reactie op de consultatieronde die is gehouden voor een eventuele veiling van dit kavel (kavel B05). Daarnaast wordt in het ontwerpbesluit ook voorgesteld om kavel B36 (frequentie in Leusden) te gaan veilen. Beide kavels bieden ook capaciteit in de digitale ether in de Randstad.

Opsplitsen

De KRCO vertegenwoordigt kleinere commerciële omroepen in Nederland zoals Memories AM en Salland AM. “Gezien het feit dat er veel gegadigden zijn om, een radioprogramma uit te doen zenden binnen een beperkt gebied zoals we zien aan de grote belangstelling aan frequenties op de AM band zijn wij voorstander van het opsplitsen van kavel B05 in losse frequenties welke separaat aangevraagd en verworven kunnen worden.”, aldus de KRCO.

Kavels B28 en B29

De vereniging maakt ook bezwaar tegen het niet ter veiling brengen van kavels B28 en B29. Deze kavels zijn in augustus door respectievelijk Tukker FM en RADIONL ingeleverd. Kavel B28 is een frequentie in Deventer en kavel B29 een frequentie in De Lutte (Overijssel).

Deze frequenties maken echter nog geen onderdeel uit van het ontwerpbesluit waar nu de consultatieronde over wordt gehouden. Volgens KRCO zou er wel degelijk interesse zijn voor deze frequenties ondanks het kleine zendgebied.

DAB+

In de reactie op het ontwerpbesluit voor de veiling doet KRCO ook aanbevelingen voor een efficiëntere verdeling van de digitale ethercapaciteit (DAB+). Zo stelt de vereniging voor de themakanalen van de NPO van DAB+ te halen en deze capaciteit te gebruiken voor doorgifte van de publieke regionale radiozenders.

De gehele reactie van KRCO kan hier worden gelezen.