Kritiek Nederland ICT op uitzending VARA’s Kassa

coaxkabelDe branchevereniging Nederland ICT heeft kritiek op de uitzending van het VARA-programma Kassa over de snelheid van het Internet in Nederland. 

Kassa besteedde naar aanleiding van eigen onderzoek aandacht aan de snelheden die consumenten thuis ervaren van hun vaste internetverbinding.

 

Uit dit onderzoek bleek dat ruim drie op de vier internetgebruikers niet de snelheid haalt die bij zijn of haar abonnement hoort. Volgens het consumentenprogramma was het percentage internetgebruikers die de maximale snelheid niet haalt het grootst onder adsl-klanten.  Nederland ICT is het echter niet eens met deze resulaten. “Nederland ICT constateert dat Kassa in haar onderzoek de opmerkingen en adviezen van de sector over een betrouwbaardere meetmethode niet heeft gevolgd. Door de gevolgde onderzoeksmethode en vele feitelijke onjuistheden in de testresultaten neemt Nederland ICT afstand van de uitkomsten.”, aldus de branchevereniging.

Voor het behalen van de optimale snelheid is de zwakste schakel altijd bepalend. Het zwaartepunt daarvan is de laatste jaren verschoven van het netwerk van de internetaanbieders naar de bekabeling thuis en draadloos internetgebruik. Alle internetaanbieders geven praktische tips en transparante voorlichting over bijvoorbeeld de maximale internetsnelheid. Dit gebeurt via diverse communicatiemiddelen zoals de website. Dit is begin 2013 vastgelegd in een gedragscode, want alle internetaanbieders willen dat hun klanten onbezorgd gebruik kunnen maken van het door de jaren heen steeds sneller wordende internet.

“Meetmethode onbetrouwbaar”
Verschillende internet service internetaanbieders hebben Kassa kenbaar gemaakt dat de gehanteerde meetmethode en de vragenlijst nogal foutgevoelig zijn gebleken. Dit heeft geleid tot vreemde uitslagen zoals de verkeerde abonnementsvorm bij de verkeerde aanbieder en het verkeerde abonnement bij de gemeten snelheid. Ook de gehanteerde snelheidstest roept vragen op. Hierdoor ontstaat een onvolledig en onjuist beeld. Nederland ICT constateert dat Kassa de opmerkingen en adviezen van de telecomsector over de testmethode naast zich heeft neergelegd. Er zijn testen beschikbaar die veel betrouwbaardere resultaten opleveren. Dit beeld wordt bevestigd in de reacties van kijkers op de website van Kassa.

Dit is de reden dat internet service internetaanbieders besloten hebben alleen schriftelijk te reageren en afstand te nemen van de uitkomsten. Wel blijven de internetaanbieders in overleg met de redactie van Kassa en worden klachten van consumenten door de betreffende internetaanbieder opgepakt.

NL Kabel
Ook de overkoepelende organisatie van kabelaars in Nederland reageert afwijzend op het uitgevoerde onderzoek van het VARA-programma. Zo verwijst NL Kabel naar eerder uitgevoerd onderzoek door de Consumentenbond waarin de conclusie is dat zeker aanbieders van Internet via de kabel dicht in de buurt komen van de beloofde snelheid.